Projekt GallRiks

Projekt
Utifrån ett registerbaserat perspektiv kan förekomst av gallblåsepolyp indikera en ökad risk för gallblåsecancer och försämrad överlevnad?
Medlemmar
Per Sandström
Linda Lundgren
Datum intresseanmälan
2015-03-16
Datum godkänd intresseanmälan
2015-03-23
Datum projektansökan
2015-03-16
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
2015-03-23
Beslutskommentar
Inga invändningar.
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-19