Projekt GallRiks

Projekt
Vilka gallgångsskador anmäls till HSAN/Socialstyrelsen/IVO
Medlemmar
Åke Andrén-Sandberg
Datum intresseanmälan
2013-11-06
Datum godkänd intresseanmälan
2014-02-05
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-04-12