Projekt GallRiks

Projekt
Interventionskrävande gallstenssjukdom under graviditet - indikationer, komplikationer och utfall för modern och barnet.
Medlemmar
Bodil Andersson
Jonas Hedström
Roland Andersson
Datum intresseanmälan
2012-01-01
Datum godkänd intresseanmälan
2012-10-05
Datum projektansökan
2012-01-01
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Ja
Datum godkänd etikansökan
2013-11-06
Datum beslut
2012-10-05
Beslutskommentar
Dnr 2013/705
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2016-01-13