Projekt GallRiks

Projekt
Skiljer sig resultaten av cholecystectomier och EST som profylax efter akut pancreatit åt jämfört med de som gjorts på annan indikation ?
Medlemmar
Åke Andrén-Sandberg
Datum intresseanmälan
2013-11-06
Datum godkänd intresseanmälan
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Intresseanmälan inlämnad. Under komplettering. Projektansökan föreligger ej.
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-19