Projekt GallRiks

Projekt
Ballong som komplement till sfinkterotomi för att underlätta stenextraktion vid ERCP. Analys av användarfrekvens, tidstrender, terapeutisk framgång och komplikationer.
Medlemmar
Stefan Linder
Britt-Marie Karlson
Datum intresseanmälan
2013-01-17
Datum godkänd intresseanmälan
2014-02-11
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Visst förbehåll då GallRiks i nuvarande utformning inte bedöms kunna besvara frågan.
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-19