Projekt GallRiks

Projekt
Gallblåsecancer vid diagnos av olika stadier av sjukdomen-fokus på riskfaktorer, prognos samt kirurgisk intervention (Bodil Andersson, Lund)

Gallblåsecancer accidentellt och elektivt upptäckt-incidens, riskfaktorer, behandling och utredning (Per Sandström, Linköping)
Medlemmar
Bodil Andersson (Lund)
Per Sandström (Linköping)
Datum intresseanmälan
2013-11-18
Datum godkänd intresseanmälan
Datum projektansökan
2013-11-18
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Ja
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Ett projekt som drivs med två infallsvinklar av en grupp från Lund samt en från Linköping enligt ovan.
Datatransfer
2014-08-31
Rapport 2 år inkommit?
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2014-05-18