Projekt GallRiks

Projekt
Graviditet och interventionskrävande gallstenssjukdom - resultat från det svenska kvalitetsregistret med fokus på skäl till intervention, konsekvenser samt livskvalitet
Medlemmar
Bodil Andersson, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Johan Nilsson
Roland Adnersson
Jonas Hedström
Datum intresseanmälan
2012-01-01
Datum godkänd intresseanmälan
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Ja
Datum godkänd etikansökan
2013-11-06
Datum beslut
2015-12-08
Beslutskommentar
Datauttag godkänt registerhållare 2015-12-08
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Etisk ansökan godkänd:
Dnr 2013/705
(EPN Lund)
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2017-01-01