Projekt GallRiks

Projekt
Kirurgi för gallsten hos patienter med hög ålder och hög ko-morbiditet.
Medlemmar
Gabriel Sandblom, gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetsjukhuset Huddinge.
Datum intresseanmälan
Datum godkänd intresseanmälan
2011-10-27
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Ja
Datum godkänd etikansökan
2012-02-29
Datum beslut
Beslutskommentar
Dnr: 2012/164-31/3
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Datum rapport
Publikation
Presenterat på Kirurgveckan.
Två manus under bearbetning.
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2014-05-18