Projekt GallRiks

Projekt
Vilka faktorer påverkar utfallet av gallstenskirurgi mätt i form av SF-36?
Fortsättningsstudie.
Medlemmar
Gabriel Sandblom Huddinge
Datum intresseanmälan
2009-07-12
Datum godkänd intresseanmälan
2009-08-19
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Ja
Datum godkänd etikansökan
2009-02-04
Datum beslut
2010-03-25
Beslutskommentar
Etiskt tillstånd: 2008/43-31/4
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-20