Vi ställer även i år ut på Kirurgveckan och finns på plats 20 till 24 augusti i mässhallen tillsammans med ett 60-tal utställarföretag.
Välkomna att besöka oss i vår monter 204. Klicka här för mer info.

logga 2018

Bästa GallRiks-vänner!

Årets kirurgvecka innehåller inte någon specifik session ägnad åt gallkirurgi eller ERCP, men när jag tittar igenom programmet finner jag flera intressanta föredrag.

 • Som ERCPist skulle jag inte vilja missa Fredrik Svahns föredrag om ERCP vid handläggning av traumatiska pankreasskador på tisdagens SFÖAT/SFÖAK-session kl. 15:15 till 16:45, C1 Fredriksdal.
 • Ytterligare ett ERCP-intressant föredrag om riskfaktorer för post-ERCP pankreatit av
  Eva-Lena Syren på torsdagens session SFÖAK top 6 abstrakts kl. 10:15 till 11:45, B2 Sofiero
 • På fredagsmorgonen diskuterar Jonas Hedström kolecystektomi hos gravida och tidigare obesitasopererade på SFÖAKS fria föredrag om HPB kl. 08:00 till 09:30, B2 Sofiero

Läs mer om det vetenskapliga programmet

Sommaren har börjat fantastiskt för de som kunnat vara lediga. Vi hoppas på en fin fortsättning och några stillsamma, men helst nattliga sommarregn att kyla ner naturen och brandrisken.

Väl mött i Helsingborg!

Bengt Hallerbäck 
Ordförande

GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), blir svensk lag och träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen påverkar GallRiks arbete, men även anslutna vårdgivares arbete med registret.
Det handlar för vårdgivares del främst om att säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering sker
i registret annars får ingen registrering ske.

Förhoppningsvis har ni alla även tidigare haft en rätt bra koll på läget vad gäller era GallRiks-registreringar avseende gallstenskirurgi,
men nu har vi i samarbete med UCR sjösatt en, som vi hoppas efterlängtad, modul som heter Koll på Läget. Tanken med denna är att när ni loggar in på er respektive enhet så ser ni överst på startsidan en grå banner med uppgifter om:

 1. Antalet registrerade operationer jämfört med föregående 6-mån period
 2. Procent klarmarkerade operationsregistreringar inom 1 vecka
 3. Antal ej klarmarkerade operationsregistreringar
 4. Procent 30-dagarsuppföljda jämfört med föregående period på 6 månader.

Bredvid tre av dessa uppgifter står en pil som indikerar om det är en uppåtgående trend eller ej.

Dessa uppgifter kommer ni alltid att se när ni loggar in. Om ni sedan vill ha lite ytterligare information om det aktuella läget så klickar ni på den grå bannern. Då kommer följande uppgifter fram:

 1. Andel gallstensoperationer utförda med minimalinvasiv teknik
 2. Andel utförda peroperativa kolangiografier
 3. Andel med mindre än 4 dagars vårdtid
 4. Andel utan per- respektive postoperativa komplikationer.

Samtliga ovan angivna anges uppdelat på Elektiva och Akut opererade.

Vidare vad gäller akut opererade så har vi även med variabeln operation inom 3 dagar som studier visat är en viktig parameter ur komplikationssynpunkt.

Vi har även lagt in referensvärden för vad vi anser vara önskad (grön markering), godtagbar (gul) samt underkänd (röd) kvalitet.

Vi hoppas att denna modul skall leda till att ni ute på klinikerna på ett lättfattligt sätt skall få en ögonblicksbild över hur det ser ut i nuläget på era enheter jämfört med föregående 6-månaders period. Hör gärna av er med synpunkter per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Trevlig helg

Lars Enochsson

I ett vårsoligt Stockholm samlades delar av Gallsverige i Läkarsällskapets historiskt anrika lokaler för att utbyta kunskap och erfarenheter under två dagar. Mötets fokus var i år riktat mot den peroperativa kolangiografin, dels när den ska utföras, men också hur fynden från den kan hanteras med ERCP och andra metoder.

GallRiksdagarna 2018 var det 12:e i ordningen och inleddes av ordförande Bengt Hallerbäck och registerhållare Lars Enochsson.

twitter

Följ oss gärna 
http://twitter.com/GallRiks

Styrgruppen var samlad till möte inför GallRiksdagarna 2018

styrgrupp hemsidan redigerad 2 copy

Främre raden från vänster: Jonas Hedström suppleant SIKT, Lars Enochsson Registerhållare,
Lise-Lott Prebner Nationell koordinator, Johanna Österberg SIKT,Bengt Hallerbäck Ordförande
Bakre raden från vänster: Ulf Gustavsson SIKT, Gunnar Persson SFÖAK, Hildur Thorarinsdottir KIRUB,
Gabriel Sandblom SKF, Peder Rogmark suppleant SIKT. Saknas Karin Larsson omvårdnadsrepresentant.

Idag 7 maj sker produktionssättning av nulägesrapporten - Koll på Läget, varför det inte är möjligt att logga in i registret.

Arbetet beräknas vara klart idag vid14-tiden och därefter kan inloggning ske i registret.

 

Nu inväntar vi GALLRIKSDAGARNA som hålls den 19 till 20 april på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm och är engagerade med det sista praktiska inför vårt årliga möte med användare, ansvariga läkare och koordinatorer.

Intresset har varit stort att delta med mer än 75 anmälda.

Vi har ett fullspäckat program med intressanta ämnen och föreläsare. Se aktuellt program.

Har du några frågor kring arrangemanget kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Anmälningsformuläret till GallRiksdagarna är öppet framtill kl. 12.00 tisdagen den 20 februari.

 • Kontrollera att du får ett kvitto / bekräftelsemejl på din anmälan.

Kontakta Nationell koordinator vid eventuella frågor.

Välkommen med din anmälan!

 

Snart är det dags för våra GALLRIKSDAGAR!

Vi träffas i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm den 19 till 20 april.

Program samt anmälningsformulär finns på hemsidan under rubriken GallRIKSDAGARNA.

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl på din anmälan!

Sista anmälningsdag är den 18 februari!

 

Under perioden 2017-12-29 till 2018-01-05 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .
   

Med önskan om ett Gott Nytt år!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Påminnelse om datum för deadline av 2017 års registreringar och uppföljningar i GallRiks.

Registreringar samt uppföljningar ska vara klarmarkerade senast den 28 februari 2018
för att komma med i årsrapporten för 2017.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Boka redan nu in det i din almanacka GallRiksdagarna!

Torsdagen den 19 april till 20 april, Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Program dag 1 och 2 - med reservation för eventuella ändringar

Dag 1 - 19 april kl. 9:30 till 16:00

 • Svenska GallRiksstudier i frontlinjen - rapport från 3 nyutkomna avhandlingar av Viktor Wanjura,
  Greger Olsson och Rozh Noel.
 • Peroperativ kolangiografi - rutinmässig röntgen eller vid behov. Pros and Cons. Het debatt utlovas!
 • Framtidens kvalitetsregister - UCR

Dag 2 - 20 april, kl. 9:00 till 12:00

 •  Registerbaserad utveckling
 •  Utvecklingspris Guldgallan
 •  Hur registrerar vi rätt?
 •  PROM - vad tycker patienterna?

I programmet som vanligt lunch torsdag och fredag, sedvanliga bensträckare samt fikapauser för nätverksbyggande. Det sociala programmet på torsdagskvällen för GallRiksansvariga läkare och lokala koordinatorer kommer att meddelas separat. Detaljerat program samt formulär för anmälan kommer att vara tillgängligt på hemsidan under rubriken GallRiksdagarna.

 Vi ser fram emot ditt deltagande och innehållsrika dagar!

Premiär för GuldGallan

GallRiks Utvecklingspris Guldgallan som för första gången delas ut 2018 belönar det bästa förbättringsarbetet som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av enhetens GallRiks-data.

  Syftet med priset är att

 • uppmärksamma föredömliga förbättringsarbeten
 • inspirera andra enheter till förbättringsarbeten
 • sprida kunskap, erfarenhet och goda idéer

Ett viktig uppgift för ett nationellt kvalitetsregister är att med analys av registerdata kunna skapa en vetenskaplig och evidensbaserad kunskapsgrund för att kunna förbättra vården. Det är därför glädjande att notera att data från registret utgjort basen i 32 publicerade vetenskapliga artiklar på PubMed varav nio stycken hittills under 2017. http://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/publikationer

Gallrix rollup 4 För att GallRiks ska kunna
vara livskraftigt och utvecklas krävs
att registret upplevs betydelsefullt
och att såväl styrgrupp som användare 
är engagerade i registrets fortsatta utveckling. 
 
  
GallRiks har en täckningsgrad på
omkring 90 procent jämfört med
patientregistret, vilket vi är stolta över, 
 men vi strävar efter att öka täckningsgrad
och engagemang ytterligare.

Utvecklingspriset
Vi har nu inrättat ett UTVECKLINGSPRIS som synliggör och belönar bästa förbättringsåtgärd vid en deltagande
klinik som grundar sig på analys av GallRiks-data. Stipendiet och diplom delas ut under
GallRiksdagarna 19--2 april och projektet presenteras även på GallRiks hemsida.

 Syftet med priset

 • att lyfta fram och främja betydelsen av en verksamhet som med hjälp utav GallRiksdata förbättrat 
  vård/forskning/registrering kring gallstenskirurgi och ERCP-undersökningar något som i
  förlängningen kommer  vårdens mottagare till del  
 • Uppmärksamma föredömliga avdelningar och mottagningar samt att inspirera andra till förbättringsarbeten
  samt sprida goda idéer

 Nominering/ansökan 

Det kommer att vara enkelt att söka och sker via ett ansökningsformulär på hemsidan. 
Sista dag att nominera är 31 mars 2018.

Vi återkommer inom kort med mer information om vad som gäller kring nominerings- och ansökningsförfarandet.

Forskningskonferens om Nationella kvalitetsregister

Tid: 23 maj 2018.

Arrangörer: Nationella Kvalitetsregister, Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet.

 

På Kirurgveckan presenterade vid ett förslag på rapporten - Koll på Läget - som visar klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer för gallkirurgi. En rapport kommer även inom kort att tas fram för ERCP.

Möjlighet finns att vara med och påverka rapportens innehåll. Synpunkter mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
senast 8 september.

Läs mer - Koll på Läget

llpochlars

Nu finns Årsrapporten för 2016 publicerad

 20170901 133810 kopiera

 

 

 

 

 

 

 

Ta del av rapporten -  Årsrapport 2016

Nu finns Årsrapporten för 2016 publicerad på hemsidan.

Årsrapport 2016

Hej alla GallRiksmedarbetare!

Snart är det dags för kirurgveckan i Jönköping och vi kan se fram mot ett spännande
Vetenskapligt program.

Tips på intressanta programpunkter

Man kan notera flera höjdpunkter för oss som är intresserade av gallkirurgi och
kvalitetsregister och här kommer några tips på programpunkter:

Måndag förmiddag

10:15 – 11:45            Framtidens kvalitetsregister
Sal B4                       

och samtidigt

10:15 – 11:45            SIKT - Fria föredrag 
Sal B1 + B2               Bland annat - Tillit och ärlighet - eller validering och kontroll
                                  av kvalitetsregister       

Måndag eftermiddag

13:00 – 14:30            SFÖAK - Fria föredrag. Bland annat galloperation vid gallstenspankreatit
Rydbergsalen            

15:15 – 16:45             KIRUB – Stalltips vid gallkirurgi
Hammarskjöldsalen   

15:15 - 16:45              SIKT – Nollvision kring gallgångsskador
Sal B1 + B2                     

Tisdag eftermiddag

13:00 - 14:30               SOTA – Gallkirurgi 2.0
Hammarskjöldsalen    

och samtidigt

13:00 – 14:30               SFÖAK - Topp 2017.  Bland annat Gallgångskador, gallblåsecancer
Rydbergsalen                   

Onsdag förmiddag

8:00 – 9:30                   SFÖAK – Cholecystit – kniv, slang eller pulver?
Rydbergsalen              


Önskar er trevliga och intressanta dagar i Jönköping - och glöm inte postersessionerna!

Bengt Hallerbäck

Ordförande GallRiks styrgrupp

Under sommaren begränsad support från Nationell koordinator vecka 26--29

Jag har semester 26 juni - 21 juli och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .
   

Med önskan om en Trevlig sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Välkommen att besöka oss i vår monter på Kirurgveckan i Jönköping. Du hittar oss i mässhall B.

KIRURGVECKAN JKPG 2017