Anmälningsformuläret till GallRiksdagarna är öppet framtill kl. 12.00 tisdagen den 20 februari.

 • Kontrollera att du får ett kvitto / bekräftelsemejl på din anmälan.

Kontakta Nationell koordinator vid eventuella frågor.

Välkommen med din anmälan!

 

Snart är det dags för våra GALLRIKSDAGAR!

Vi träffas i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm den 19 till 20 april.

Program samt anmälningsformulär finns på hemsidan under rubriken GallRIKSDAGARNA.

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl på din anmälan!

Sista anmälningsdag är den 18 februari!

 

Under perioden 2017-12-29 till 2018-01-05 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .
   

Med önskan om ett Gott Nytt år!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Påminnelse om datum för deadline av 2017 års registreringar och uppföljningar i GallRiks.

Registreringar samt uppföljningar ska vara klarmarkerade senast den 28 februari 2018
för att komma med i årsrapporten för 2017.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Boka redan nu in det i din almanacka GallRiksdagarna!

Torsdagen den 19 april till 20 april, Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Program dag 1 och 2 - med reservation för eventuella ändringar

Dag 1 - 19 april kl. 9:30 till 16:00

 • Svenska GallRiksstudier i frontlinjen - rapport från 3 nyutkomna avhandlingar av Viktor Wanjura,
  Greger Olsson och Rozh Noel.
 • Peroperativ kolangiografi - rutinmässig röntgen eller vid behov. Pros and Cons. Het debatt utlovas!
 • Framtidens kvalitetsregister - UCR

Dag 2 - 20 april, kl. 9:00 till 12:00

 •  Registerbaserad utveckling
 •  Utvecklingspris Guldgallan
 •  Hur registrerar vi rätt?
 •  PROM - vad tycker patienterna?

I programmet som vanligt lunch torsdag och fredag, sedvanliga bensträckare samt fikapauser för nätverksbyggande. Det sociala programmet på torsdagskvällen för GallRiksansvariga läkare och lokala koordinatorer kommer att meddelas separat. Detaljerat program samt formulär för anmälan kommer att vara tillgängligt på hemsidan under rubriken GallRiksdagarna.

 Vi ser fram emot ditt deltagande och innehållsrika dagar!

Premiär för GuldGallan

GallRiks Utvecklingspris Guldgallan som för första gången delas ut 2018 belönar det bästa förbättringsarbetet som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av enhetens GallRiks-data.

  Syftet med priset är att

 • uppmärksamma föredömliga förbättringsarbeten
 • inspirera andra enheter till förbättringsarbeten
 • sprida kunskap, erfarenhet och goda idéer

Ett viktig uppgift för ett nationellt kvalitetsregister är att med analys av registerdata kunna skapa en vetenskaplig och evidensbaserad kunskapsgrund för att kunna förbättra vården. Det är därför glädjande att notera att data från registret utgjort basen i 32 publicerade vetenskapliga artiklar på PubMed varav nio stycken hittills under 2017. http://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/publikationer

Gallrix rollup 4 För att GallRiks ska kunna
vara livskraftigt och utvecklas krävs
att registret upplevs betydelsefullt
och att såväl styrgrupp som användare 
är engagerade i registrets fortsatta utveckling. 
 
  
GallRiks har en täckningsgrad på
omkring 90 procent jämfört med
patientregistret, vilket vi är stolta över, 
 men vi strävar efter att öka täckningsgrad
och engagemang ytterligare.

Utvecklingspriset
Vi har nu inrättat ett UTVECKLINGSPRIS som synliggör och belönar bästa förbättringsåtgärd vid en deltagande
klinik som grundar sig på analys av GallRiks-data. Stipendiet och diplom delas ut under
GallRiksdagarna 19--2 april och projektet presenteras även på GallRiks hemsida.

 Syftet med priset

 • att lyfta fram och främja betydelsen av en verksamhet som med hjälp utav GallRiksdata förbättrat 
  vård/forskning/registrering kring gallstenskirurgi och ERCP-undersökningar något som i
  förlängningen kommer  vårdens mottagare till del  
 • Uppmärksamma föredömliga avdelningar och mottagningar samt att inspirera andra till förbättringsarbeten
  samt sprida goda idéer

 Nominering/ansökan 

Det kommer att vara enkelt att söka och sker via ett ansökningsformulär på hemsidan. 
Sista dag att nominera är 31 mars 2018.

Vi återkommer inom kort med mer information om vad som gäller kring nominerings- och ansökningsförfarandet.

Forskningskonferens om Nationella kvalitetsregister

Tid: 23 maj 2018.

Arrangörer: Nationella Kvalitetsregister, Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet.

 

På Kirurgveckan presenterade vid ett förslag på rapporten - Koll på Läget - som visar klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer för gallkirurgi. En rapport kommer även inom kort att tas fram för ERCP.

Möjlighet finns att vara med och påverka rapportens innehåll. Synpunkter mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
senast 8 september.

Läs mer - Koll på Läget

llpochlars

Nu finns Årsrapporten för 2016 publicerad

 20170901 133810 kopiera

 

 

 

 

 

 

 

Ta del av rapporten -  Årsrapport 2016

Nu finns Årsrapporten för 2016 publicerad på hemsidan.

Årsrapport 2016

Hej alla GallRiksmedarbetare!

Snart är det dags för kirurgveckan i Jönköping och vi kan se fram mot ett spännande
Vetenskapligt program.

Tips på intressanta programpunkter

Man kan notera flera höjdpunkter för oss som är intresserade av gallkirurgi och
kvalitetsregister och här kommer några tips på programpunkter:

Måndag förmiddag

10:15 – 11:45            Framtidens kvalitetsregister
Sal B4                       

och samtidigt

10:15 – 11:45            SIKT - Fria föredrag 
Sal B1 + B2               Bland annat - Tillit och ärlighet - eller validering och kontroll
                                  av kvalitetsregister       

Måndag eftermiddag

13:00 – 14:30            SFÖAK - Fria föredrag. Bland annat galloperation vid gallstenspankreatit
Rydbergsalen            

15:15 – 16:45             KIRUB – Stalltips vid gallkirurgi
Hammarskjöldsalen   

15:15 - 16:45              SIKT – Nollvision kring gallgångsskador
Sal B1 + B2                     

Tisdag eftermiddag

13:00 - 14:30               SOTA – Gallkirurgi 2.0
Hammarskjöldsalen    

och samtidigt

13:00 – 14:30               SFÖAK - Topp 2017.  Bland annat Gallgångskador, gallblåsecancer
Rydbergsalen                   

Onsdag förmiddag

8:00 – 9:30                   SFÖAK – Cholecystit – kniv, slang eller pulver?
Rydbergsalen              


Önskar er trevliga och intressanta dagar i Jönköping - och glöm inte postersessionerna!

Bengt Hallerbäck

Ordförande GallRiks styrgrupp

Under sommaren begränsad support från Nationell koordinator vecka 26--29

Jag har semester 26 juni - 21 juli och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .
   

Med önskan om en Trevlig sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Välkommen att besöka oss i vår monter på Kirurgveckan i Jönköping. Du hittar oss i mässhall B.

KIRURGVECKAN JKPG 2017

Nedan kan du ta del utav en del föreläsningsmaterial från GallRiksdagarna den 27--28 april, Norra Latin Stockholm.

Programinnehåll

Symposium "Koll på Läget"

Symposium "Gallstensoperation - vad finns egentligen för vetenskapligt stöd?

Nya variabler och kluriga registreringsfall

I påskhelgen och under vecka 16 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester den 14--24 april  och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via fliken på GallRiks hemsida - Anmäl driftstörningar - kontakta UCR via röd flik Anmäl driftstörningar.

Glad Påsk!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Programmet för GallRiksdagarna Dag 2, 28 april är uppdaterat, där ni under programpunkten Aktuella studier får ta del utav tre aktuella studier.

Vi välkomnar Linda Lundgren - Incidentellt upptäckt gallblåsecancer, Jonas Strömberg - Blödning och tromboembolism efter gallstenskirurgi samt  Agnieszka Popowicz- Timing av kirurgi efter genomgången akut cholecystit

Läs mer om programmet.

 

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

 

Serom som uppstår efter galloperation där patienten sökt vård samt har behövt åtgärdas registreras som en komplikation, Annan kompllikation.

GALLRIKSDAGARNA för användare, lokala koordinatorer och ansvariga läkare

Tid och plats: 27-28 april, Norra Latin, Stockholm

Se program samt aktuella föreläsare

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Anmälan via hemsidan under rubriken GALLRIKSDAGARNA

Med förhoppning om intressanta och inspirerande dagar!

 

Snabbare operation av inflammerad gallblåsa frigör vårdresurser

Läs mer i rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)
Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation (2016) med sammanfattning och resultat.

Film som presenterar SBU:s rapport ”Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation” (december, 2016). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) https://www.youtube.com/watch?v=XGoSB8YcMiE

Påminnelse om datum för deadline av 2015 års registreringar och uppföljningar i GallRiks.

Registreringar samt uppföljningar ska vara klarmarkerade senast den 28 februari för att komma med i årsrapporten för 2016.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Vi har i samarbete med vårt Registercentrum UCR i Uppsala uppdaterad hemsidan så att den numera är anpassad till även mobil och läsplatta. I samband med detta passade vi även på att göra en del förändringar som vi hoppas blir bättre vad gäller sökbarhet samt innehåll på hemsidan. Målsättningen är att hemsidan ska bli så informativ som möjligt samt vara ett bra stöd och verktyg för användare och koordinatorer.

Vi bygger ut funktionen – Frågor och svar 
Under rubriken Frågor och svar hittar du som användare av registret en sammanställning på inkommande frågor och svar.

Förutom de manualer som vi har är tanken att Frågor och svar ska fungera som handbok för användare och koordinatorer där man snabbt och lätt kan få svar på det man söker. Efterhand som ni skickar in era frågor publiceras de under respektive rubrik på sidan Frågor och svar.

Alla informationssidor på hemsidan har inte någon text ännu, men de kommer att fyllas på med information allteftersom.

Sök runt på vår nya sida och återkom gärna till mig om du har några frågor eller saknar någon information.

Tack för ett gott samarbete under året - Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och utvecklande GallRiks-år!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar Styrgruppen

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Täckningsgradsanalyserna för 2015 har kommit och glädjande nyheter är att täckningsgraden för ERCP-registreringarna under 2015 har passerat 90% och nu är 90.1%. När det gäller kolecystektomierna så är vi inte där riktigt ännu men täckningsgraden har dock ökat med 2.3% från 86.0% till 88.3%.

Roliga nyheter så här inför slutet av året och ett varmt tack till alla användare och koordinatorer som möjliggör att Gallriks är ett högklassigt kvalitetsregister för såväl forskning som utveckling av vården.

Glöm inte att anmäla er till GallRiks dagarna 27-28:e april!

Lars Enochsson
Registerhållare