GallRiksdagarna en mötesplats för gallstenskirurgi och ERCP

Till dig som ännu inte haft möjlighet att anmäla dig till våra inspirations- och utbildningsdagar förlänger vi nu anmälningstiden framtill den 14 mars.

GallRiksdagarna bjuder på intressanta föreläsare och programpunkter med bland annat fokus på registerforskning, utmaningar vid koledokussten, fortsatt utveckling av registret och rapporter och utdata m.m. Läs mer om programmet

Guldgallan delas ut!
Under torsdagen uppmärksammar och premierar vi bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data samt även bästa förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data.

Det finns fortfarande möjlighet att skicka in nomineringar – sista dag att nominera är den 31 mars 2019.

Under rubriken Utvecklingspriser finns mer information om stipendierna samt nomineringsformulär.

Vi ser fram emot innehållsrika och utvecklande dagar tillsammans med er!

Styrgruppen

Ett tips till dig som har ett konto i GallRiks och har behov av behörighet till fler enheter är att du på ett smidigt sätt i registret kan ansöka om behörighet och operatörsstatus till en annan enhet.

Inloggad i registret finns funktionen tillgänglig via rubriken Ansök - Behörighet/Operatörsstatus. I en lista över samtliga enheter i GallRiks markeras och skickas ansökan till aktuell enhet. Ett meddelande skickas i registret till lokal koordinator på enheten som sedan administrerar ansökan/behörigheterna.

Möjligheten att anmäla sig till GallRiksdagarna finns framtill den 8 mars, därefter stängs anmälningsformuläret.

Kontakta Nationell koordinator om frågor kring deltagande eller anmälan.

I år finns möjlighet att kombinera deltagande på GallRiksdagarna med SFÖAK-dagen då konferenserna sammanfaller i datum och plats.

GallRiksdagarna
9 till 10 maj, Musiksalen, Norra Latin, Stockholm


SFÖAK-dagen

10 maj kl. 09.00-15.00 Norra Latin, Stockholm

 • Här anmäler du dig till SFÖAK-dagen och hittar mer information om programmet http://www.sfoak.se/

God fortsättning på det nya året!

Kom ihåg att sista dag för rapportering och klarmarkering av 2018 års data i registret är den 28 februari 2019!

Kontakta Nationell koordinator vid oklarheter eller frågor.

background 2909020 340

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och utvecklande GallRiks‐År!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Styrgruppen GallRiks

Komplett program samt anmälningsformulär finns nu tillgängligt på hemsidan.

Under rubriken GALLRIKSDAGARNA finns länk till formulär för anmälan samt även program för dag 1 och 2.

Program i pdf-format för utskrift

 

Önskar du testinmata data eller utbilda i registret finns möjligheten att använda vår utbildningsmiljö.

Att mata in patienter med fiktiva personnummer för test och utbildning i produktionsmiljön är inte tillåtet. Samtliga uppgifter som registreras i registret kommer med i de rapporter som finns för enheten, årsrapporten samt som data till Socialstyrelsens täckningsgradsanalys.

GallRiks utbildningsmiljö

Utbildningsmiljön skiljer sig från produktionsmiljön genom att den inte hanterar riktiga uppgifter.
Fiktiva patienter används i miljön! För åtkomst till utbildningsmiljön krävs att du måste ha ett specifikt inloggningskonto med lösenord. Detta är inte samma inloggningsuppgifter som du använder i produktionsmiljön. 

Konto till utbildningsmiljön erhålls av nationell koordinator Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

För att komma med i underlaget till årsrapport 2018 behöver data vara inrapporterat och klarmarkerat senast den 28 februari 2019!

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Rapport från SBU (STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING)  "Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi" finns nu publicerad på SBUs hemsida.

Rapporten undersöker vad man uppnår genom att göra en intraoperativ kolangiografi rutinmässigt vid alla kolecystektomier jämfört med att göra det selektivt för att förebygga att operationsskador på gallgångarna uppstår vid kolecystektomi samt att hälsoekonomiskt belysa kostnaderna för detta i förhållande till en situation där man använder strategi med selektiv användning.

Ta del av rapport eller sammanfattning:

Se även den första rapporten om behandling av sten i gallblåsan och akut inflammation i gallblåsan som publicerades i december år 2016.

GALLRIKSDAGARNA, Stockholm, 9 till 10 maj 2019, Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

2019 års program omfattar bland annat:

Dag 1 - 9 maj

 • Registerbaserad randomiserad klinisk prövning (RRCT) i GallRiks - om det nya och effektiva sättet att göra stora studier. Bakomliggande teori och aktuella studier presenteras.
 • Koledokussten under operation  - hur skall den handläggas? Stenhård debatt utlovas.
 • Guld-Gallan - presentation av finalister och prisutdelning

Dag 2 - 10 maj

 • Knepiga fall - hur registrera i GallRiks?
 • PROM - lägesrapport vad gäller ny PROM

På vårt årliga möte - GallRiksdagarna möts läkare, forskare,vårdpersonal och administratörer med flera som är intresserade av gallstenssjukdomar och ERCP för att utbyta erfarenheter och lära nytt.

"Save the date" och håll utkik på hemsidan där mer information, detaljerat program samt anmälningsformulär kommer inom kort!.

 save the date - program

Varmt välkomna till GallRiksdagarna 2019!

 

Nu finns möjligheten att söka 2 utbildningsstipendier från GallRiks!

Vi har utvecklat vårt utvecklingspris Guld-Gallan och skapat två olika priser. Priserna delas ut på GallRiksdagarna 9 till 10 maj 2019, Norra Latin, Stockholm.

De två priserna avser:

 • Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data, 15 000 kronor

 • Förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data 15 000 kronor


Samtliga finalister uppmärksammas på GallRiksdagarna med prisceremoni och inspirerande föreläsning.

Sista dag att nominera är den 31 mars 2019!

Nomineringsformulär och mer information finns att hämta under rubriken UTVECKLINGSPRIS

 

Vid GallRiks styrgruppsmöte under Kirurgveckan i Helsingborg hölls en liten avtacknings-ceremoni för styrgruppsledamöterna Ulf Gustafsson och Jenny Rystedt.

Stort tack till Ulf och Jenny för ert arbete och engagemang i styrgruppen och lycka till med nya uppdrag!

avtackning jenny 180824

I bild från vänster Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg, Jenny Rystedt samt Lars Enochsson

avtackning ulfg1808

I bild från vänster Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg, Ulf Gustavsson samt Lars Enochsson

Nu finns årsrapporten för 2017 att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner den - Årsrapport 2017

Publikation publicerad 2018-08-17 från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) - Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi.

Ladda ner sammanfattning och läs mer på SBUs hemsida.

Vi har utarbetat en informationsfolder riktad till personer om att finnas med i kvalitetsregistret GallRiks.

Foldern finns att ladda ner under rubriken Manualer alternativt under rubriken Juridik och GDPR - Information för vårdgivare till patient om registrering.

Bild1

Här kan du ta del utav GallRiks Nyhetsbrev Juni 2018,  som skickas ut enheterna via ansvariga läkare och koordinatorer.

Under perioden 2018-06-29 till 2018-07-23 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan  - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Vi ställer även i år ut på Kirurgveckan och finns på plats 20 till 24 augusti i mässhallen tillsammans med ett 60-tal utställarföretag.
Välkomna att besöka oss i vår monter 204. Klicka här för mer info.

logga 2018

Bästa GallRiks-vänner!

Årets kirurgvecka innehåller inte någon specifik session ägnad åt gallkirurgi eller ERCP, men när jag tittar igenom programmet finner jag flera intressanta föredrag.

 • Som ERCPist skulle jag inte vilja missa Fredrik Svahns föredrag om ERCP vid handläggning av traumatiska pankreasskador på tisdagens SFÖAT/SFÖAK-session kl. 15:15 till 16:45, C1 Fredriksdal.
 • Ytterligare ett ERCP-intressant föredrag om riskfaktorer för post-ERCP pankreatit av
  Eva-Lena Syren på torsdagens session SFÖAK top 6 abstrakts kl. 10:15 till 11:45, B2 Sofiero
 • På fredagsmorgonen diskuterar Jonas Hedström kolecystektomi hos gravida och tidigare obesitasopererade på SFÖAKS fria föredrag om HPB kl. 08:00 till 09:30, B2 Sofiero

Läs mer om det vetenskapliga programmet

Sommaren har börjat fantastiskt för de som kunnat vara lediga. Vi hoppas på en fin fortsättning och några stillsamma, men helst nattliga sommarregn att kyla ner naturen och brandrisken.

Väl mött i Helsingborg!

Bengt Hallerbäck 
Ordförande

GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), blir svensk lag och träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen påverkar GallRiks arbete, men även anslutna vårdgivares arbete med registret.
Det handlar för vårdgivares del främst om att säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering sker
i registret annars får ingen registrering ske.

Förhoppningsvis har ni alla även tidigare haft en rätt bra koll på läget vad gäller era GallRiks-registreringar avseende gallstenskirurgi,
men nu har vi i samarbete med UCR sjösatt en, som vi hoppas efterlängtad, modul som heter Koll på Läget. Tanken med denna är att när ni loggar in på er respektive enhet så ser ni överst på startsidan en grå banner med uppgifter om:

 1. Antalet registrerade operationer jämfört med föregående 6-mån period
 2. Procent klarmarkerade operationsregistreringar inom 1 vecka
 3. Antal ej klarmarkerade operationsregistreringar
 4. Procent 30-dagarsuppföljda jämfört med föregående period på 6 månader.

Bredvid tre av dessa uppgifter står en pil som indikerar om det är en uppåtgående trend eller ej.

Dessa uppgifter kommer ni alltid att se när ni loggar in. Om ni sedan vill ha lite ytterligare information om det aktuella läget så klickar ni på den grå bannern. Då kommer följande uppgifter fram:

 1. Andel gallstensoperationer utförda med minimalinvasiv teknik
 2. Andel utförda peroperativa kolangiografier
 3. Andel med mindre än 4 dagars vårdtid
 4. Andel utan per- respektive postoperativa komplikationer.

Samtliga ovan angivna anges uppdelat på Elektiva och Akut opererade.

Vidare vad gäller akut opererade så har vi även med variabeln operation inom 3 dagar som studier visat är en viktig parameter ur komplikationssynpunkt.

Vi har även lagt in referensvärden för vad vi anser vara önskad (grön markering), godtagbar (gul) samt underkänd (röd) kvalitet.

Vi hoppas att denna modul skall leda till att ni ute på klinikerna på ett lättfattligt sätt skall få en ögonblicksbild över hur det ser ut i nuläget på era enheter jämfört med föregående 6-månaders period. Hör gärna av er med synpunkter per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Trevlig helg

Lars Enochsson

I ett vårsoligt Stockholm samlades delar av Gallsverige i Läkarsällskapets historiskt anrika lokaler för att utbyta kunskap och erfarenheter under två dagar. Mötets fokus var i år riktat mot den peroperativa kolangiografin, dels när den ska utföras, men också hur fynden från den kan hanteras med ERCP och andra metoder.

GallRiksdagarna 2018 var det 12:e i ordningen och inleddes av ordförande Bengt Hallerbäck och registerhållare Lars Enochsson.

twitter

Följ oss gärna 
http://twitter.com/GallRiks