Listan över publikationer utgående från Gallriks-data är uppdaterad,  https://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/publikationer

Till koordinatorer och ansvariga läkare

 1. Glöm inte att utföra den sista översynen och avstämningen av rapporteringsläget på din enhet inför årsrapportens rapporteringsdeadline den 28 februari.

 2. Skicka även en rapport via mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens samtliga registreringar för 2019 är klarmarkerade.

Efter inrapporteringsdeadline påbörjas arbetet med sammanställning av årsrapportens olika delar. Rapporten kommer att finnas tillgänglig och nedladdningsbar på hemsidan.

Kontakta Nationell koordinator, Gallriks@rjl,se, 076-13 08 77 om oklarheter eller frågor kring ovanstående.

Under perioden 2020-01-06 till 2020-01-12 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Registreringar för 2019 ska vara sparade och klarmarkerade senast den 28:e februari 2020 för att komma med i årsrapporten för 2019.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Koordinatorns viktiga uppdrag!

Som lokal koordinator ingår det i uppdraget:

 • att under året regelbundet kontrollera att klinikens samtliga galloperationer samt ERCP-undersökningar är registrerade i GallRiks.
 • att göra en slutlig årsöversyn inför rapporteringsdeadline den 28:e februari samt att informera GallRiksansvarig läkare och verksamhetschef om rapporteringsläget.
 • att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens rapporteringar för 2019 är klarmarkerade.

Det är med stor glädje och stolthet som vi nu fått besked om att GallRiks vid den senaste bedömningen av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) expertgrupp tilldelats Certifieringsnivå 1 för år 2020. Certifieringsnivåerna visar på registrets utveckling och användbarhet och nivå 1 är ett kvitto på det stora engagemang som ni användare och koordinatorer visar och där vi tillsammans utvecklat registret och som gjort att GallRiks nu anses vara ett av de bästa kvalitetsregistren i Sverige.
Här nedan ser ni expertgruppens motivering:

Motivering

”Gallriks har hög anslutnings- och täckningsgrad. Registret används på ett föredömligt sätt inom specialiteten för förbättring av vården och för att skapa ny kunskap. Öppen redovisning finns med tre indikatorer och utmärkt årsrapport.Gallriks utvecklas väl, registret har en god redovisning i årsrapporten samt rapporterar i Vården i siffror. Utvecklingsarbetet med att söka relevant PROM är tillfyllest för certifieringsnivå 1.
Gallriks har ansökt om höjd certifieringsnivå till nivå 1, vilket beviljas.”

kula kula kula

Tack för fina insatser och ett gott registersamarbete under 2019!

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och fortsatt utvecklande GallRiks-År

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson
Registerhållare                                   

Nyhetsbrev December 2019

Till GallRiksdagarna den 23 till 24 april 2020 kommer vi att dela ut 2 stipendier som omfattar deltagande på våra inspirations- och utbildningsdagar, boende samt medverkan på socialt program.

Krav

 • ST-läkare
 • Max en ST-läkare från en och samma klinik
 • Intyg från huvudman att man får åka
 • Anmälan till GallRiksdagarna på GallRiks hemsida

Frivilligt
För den som önskar finns möjligheten att få utrymme i programmet på cirka 10 till 15 minuter för att presentera något som har med gallkirurgi eller ERCP att göra, t.ex. hur utbildning inom detta område är organiserat på den egna kliniken.

Ansökan och urval
Ansökan skickas via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 7 februari,
märkt med Stipendiumansökan för ST-läkare och skall innehålla:

 • Kontaktuppgifter (namn samt telefonnummer)
 • Klinik/sjukhus
 • Godkännande från huvudman
 • Om man önskar tid i programmet och vad som ska presenteras

Urval sker genom lottdragning och information om vilka som fått stipendiet kommer att meddelas senast 15 februari.

Välkomna till våra GallRIKSDAGAR - inspirations- och utbildningsdagar inom gallkirurgi, 23 till 24 april 2020, Folkets Hus i Stockholm.

Preliminärt program är sammanställt Program GallRiksdagarna 2020

Detaljerat program med aktuella hålltider samt anmälningsformulär kommer inom kort att vara tillgängligt på hemsidan under fliken GALLRIKSDAGARNA.

Vi ser fram emot ditt deltagande och innehållsrika dagar!

 

Runda Bordsmöte för registerhållare och kontaktpersoner 10 mars 2020, Stockholm

Runda Bordsmöte för registerhållare och kontaktpersoner

Styrgruppsmöte

Bakgrund

Sedan 2006 har SF-36 administrerats före och efter gallstenskirurgi på några utvalda enheter i GallRiks. Detta har visat att det går att inkorporera PROM (Patient Reported Outcome Measures) i GallRiks, men SF-36 har flera begränsningar som gör att vi behöver hitta ett annat instrument.

För att några säkra slutsatser ska kunna dras av kirurgins inverkan på livskvaliteten krävs en tillräckligt hög täckning.Med tanke på de insatser som en registrering av SF-36 både före och efter operationen innebär har det hittills inte varit GallRiks ambition att uppnå en fullständig täckningsgrad över hela landet. Istället har registreringen genomförts som ett pilotprojekt på ett antal utvalda enheter med kapacitet att hantera de utskick som krävs för att uppnå en rimlig täckningsgrad för elektiva operationer. Ett annat problem med SF-36 är att det inte är tillräckligt specifikt för att fånga upp den inverkan på de gallstensrelaterade symptom som kirurgin syftar till att eliminera.

I GallRiks finns behov av PROM/PREM-formulär för uppföljning av patienter som genomgår kolecystektomi. Förutsättningarna för postoperativt utskick (elektroniskt och/eller per post) är relativt goda eftersom det kan göras centralt och det finns ekonomiskt utrymme i GallRiks för det ändamålet. Det är dock svårare att organisera preoperativa utskick. PROM som förutsätter jämförelse mellan utfall pre- och postoperativt kan därför bara genomföras på utvalda enheter där förutsättningar för detta finns.

Arbetet med att utveckla PROM har vi gjort i samarbete med John Chaplin, psykolog i Göteborg, Simon Pålsson, ST-läkare i Göteborg och Registercentrum Syd.

bild Linda Lundgren copy Genomgående har studierna
baserats på data från GallRiks
och jag vill passa på att tacka
alla hjälpsamma och kompetenta
GallRiks-koordinatorer som genom
åren bistått mig i datainsamlingen.

Stort tack!
Linda Lundgren
 
framsida bok 3

 Linda Lundgren disputerade den 27 september 2019, Linköpings Universitet

Titel på avhandling: Incidental gallbladder cancer. Incidence, predictors, management and outcome in a Swedish population.

Kolecystektomi är en av de vanligaste operationerna i Sverige. Incidentell gallblåsecancer är ett oväntat fynd av cancer i gallblåsan när kolecystektomin utförs på grund av gallstensrelaterade problem utan misstanke på malignitet preoperativt. Det finns inga tydliga rutiner i Sverige idag gällande när eller om gallblåsan ska skickas för histologisk undersökning. Prognosen för gallblåsecancer påverkas av tumörstadiet och vilken behandling som ges.

Övergripande mål för avhandlingen var att studera om rutinmässig histologi av gallblåsan har kliniskt och hälsoekonomiskt värde, om det finns faktorer med ökad risk för incidentell gallblåsecancer vid en galloperation samt att studera handläggning och utfallet av behandling av patienter med incidentell gallblåsecancer i Sverige.

Baserat på data utgående från GallRiks har studierna visat att sjukhus med >75 procent histologi av gallblåsan hittade fler patienter med incidentell gallblåsecancer jämfört sjukhus med ≤25 procent histologi. Riskfaktorer för gallblåsecancer verkade påverka vilka gallblåsor som skickades för vävnadsprov vid sjukhus med hög selektion för histologi av gallblåsan.

Incidentell gallblåsecancer var vanligare vid högre ålder, hos kvinnor samt vid genomgången inflammation av gallblåsan. Även förekomst av ikterus utan akut kolecystit, samt akut kolecystit utan ikterus, var vanligare hos patienter med incidentell gallblåsecancer. En riskmodell förbättrades genom att lägga till peroperativ makroskopisk bedömning av gallblåsan.

Patienter med tumörstadierna pT2 och pT3, som genomgått utvidgad resektion, där en del av levern och närliggande lymfkörtlar togs bort, överlevde längre än de som endast genomgick kolecystektomi. Förekomst av kvarvarande tumörvävnad vid utvidgad resektion gav sämre överlevnad.

Hälsoekonomisk analys visade, att rutinmässig histologi, jämfört med selektivt som vi gör idag, skulle det innebära en större kostnad utan någon större överlevnadsvinst. Ett standardiserat, selektivt förfarande av histologi av gallblåsan vid galloperation på benign indikation bör eftersträvas.

I tidningen SVENSK KIRURGI nummer 4/2019 finns att läsa om GallRiksdagarna den 9 till 10 maj i Stockholm. Referatet är sammanstält av Kaveh Khodakaram och Johannes Fellinger, båda från GallRiks styrgrupp.
referat

Välkomna till nästa års GallRiksdagar i Stockholm!
Datum är fastställt till 23 - 24 april och programplanering pågår för fullt, save the date!  

I år var det tredje året som vi medverkade i monterutställningen på Kirurgveckan. Vi tackar Norrköping för en trevlig och väl arrangerad vecka som gav oss många värdefulla möten med våra användare. Under veckan passade även styrgruppen på att sammanträda. Protokollen från våra styrgruppsmöten finns att ta del utav på hemsidan.

reghållare
Nationell koordinator Lise-Lott Prebner och registerhållare Lars Enochsson

Vi är glada för alla besök i vår monter och för alla tävlingssugna som kom förbi för att testa sina gall- och ERCP-kunskaper i vårt specialdesignade quiz och sist, men inte minst för de synpunkter och förbättringsförslag som vi fångade upp kring registrets inmatningsformulär, variabler och våra olika utdatafunktioner m.m.

Vi visade även filmer i vår monter producerade av Lars-Göran Larsson, ett uppskattat inslag.

 • Liten sekvens som visar hur lätt det är att registrera online
 • Utdrag från en akut kolecystit där operatören använder ljudupptagning och opererar med ST-läkare
 • Transgastrik ERCP på tidigare LGBP-patient (laparoskopisk gastric byepass)
 • Fundus first
 • Harmonic från pouch och upp
 • En samling med iatrogena koledokusskador
 • Operationstips kronisk kolecystit
 • ST-demo lap-galla med hook

besökare 
Många trevliga och glada besökare under veckan i vår monter

uppsala
Vinnare av Guldgallan 2019, Patrick Eriksson, Olof Persson
Eva-Lena Syrén, ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala

jan
Jan Adolfsson från SBU fanns på plats under måndagen

anna
Styrgruppsledamot Anna Eriksson i samtal med kollegor       

 llpquizvinnare
Kom och tävla - Intresset var stort för vårt Gall-Quiz som innehöll många och kluriga frågor kring gallkirurgi, ERCP och registret

jö
Johanna Österberg, ordförande i GallRiks - SIKT/SFÖAK Kartläggning av gallvägarna vid gallstenskirurgi

hildur
Hildur Thorarinsdottir, styrgruppsledamot i GallRiks, KIRUB - Vetenskapligt battle

 

%MCEPASTEBIN%
uppsala

Nu finns årsrapporten för 2018 att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner den - Årsrapport 2018

Nu har vi 36 publikationer utgående från GallRiks-data!

Önskar du göra reklam för din kommande GallRiks-presentation finns möjligheten att anmäla din publikation via länken Anmälan publikation

Vår referenslista för GallRiks-publikationer är uppdaterad, se Publikationer.

 

banner kirurgveckan 2019

Vi finns på plats hela veckan i Norrköping  - i vår monter 211 - kom förbi och prata, tyck till och lämna synpunkter på GallRiks, titta på filmer från videoarkivet och ta del av vår monterutställning.

Var med och tävla och vinn fina priser. Varje dag kör vi ett Gall-Quiz med start kl.14.50.

Kirurgveckan erbjuder ett intressant vetenskapligt program och missa inte dessa föredrag:

SIKT/SFÖAK - Kartläggning av gallvägarna vid gallstenskirurgi

Måndag 19 aug - 13:00-14:30 - Hemerycksalen

Johanna Österberg; Yucel Cengiz; Darius Ribokas; Mats Möller

Moderatorer: Gabriel Sandblom; Jeanna Joneberg; Jenny Rystedt

KIRUB - Vetenskapligt battle

Tisdag 20 aug - 10:15-11:45 - Hemerycksalen

Moderatorer: Hildur Thorarinsdottir; Gabriel Börner

Kirurgiska kontroverser avhandlas i battle-format inom ämnena: nekrotiserande fasciit, obesitaskirurgi, gallkirurgi, bråckkirurgi och rektalkirurgi. Kombattanterna är hemligstämplade - avslöjas i augusti... Väl mött!

ST-Lunch SIKT - Laparoskopi vs öppen kirurgi (ett tema kommer att vara gallkirurgi)

Tisdag 20 aug och Onsdag 21 aug - 12:00-12:50 - Vingen 6+7

Mattias Egberth; Popa Dorin Eugen

Läs mer om det vetenskapliga programmet

Vi ses i Norrköping!

Styrgruppen GallRiks

banner kirurgveckan 2019 copy

 

Under perioden 2019-06-28 till 2019-07-21 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

sommar

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Vi kommer att förändra processen kring intresse- och projektansökningar i GallRiks genom att införa ett digitalt inlämningssystem. I detta system har vi valt att enbart använda en ansökan - projektansökan. Inlämning av projektansökan, kommunikation och återkoppling till forskaren samt övrig nödvändig administration kring aktuellt projekt sker i detta system.

Införandet av detta system innebär en effektiv administration kring forskningsansökningar med en bättre överblick av pågående och avslutade projekt samt publikationer.

En länk till inlämningssystemet kommer att finnas på GallRiks hemsida, under fliken FoU.

Inför denna kommande förändring av vår forskningsadministration arbetar vi nu med att se över samtliga handlingar kring varje projekt som genom åren har skickats in till registret.

Mer information kring våra nya ansökningsrutiner kommer när inlämningssystemet är klart att tas i bruk.

Vid eventuella frågor kontakta Lars Enochsson eller Lise-Lott Prebner

Vi ställer även i år ut på Kirurgveckan och finns på plats i Norrköping 19 till 23 augusti tillsammans med ett 60-tal utställarföretag.

Välkomna att besöka oss i vår monter med nummer 211 i Trozelligalleriet .

banner

Klicka här för mer info om Kirurgveckan.

GALLRIKS UTVECKLINGSPRIS

2018 var första året som GallRiks delade ut sitt nystiftade utvecklingspris GULDGALLAN. Priset syftar till att belöna det bästa förbättringsarbete som utförts kring gallkirurgi ute i landet och som grundar sig på analys av enhetens egna GallRiks-data. GallRiks vill med priset uppmärksamma föredömliga förbättringsarbeten, inspirera andra enheter till förbättringsarbete samt sprida kunskap, erfarenhet och goda idéer.

Första pristagaren av GULDGALLAN var Anna Älverdal, kirurgkliniken, Region Jönköpings län som tilldelades priset för sin forskning kring hur sjukvården, ur ett kirurgiskt perspektiv ska handlägga patienter med gallstensorsaknad lätt bukspottkörtelinflammation.

Vinnare 2019på GallRiksdagarna i Stockholm

Inför 2019 utvecklades GULDGALLAN och i år på GallRiksdagarna i Stockholm delades två guldgallor ut .

Första pris gick till ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala för initiativ till intraoperativ registrering i GallRiks.

Andra pris delades ut till Moras kirurgsekretariat för deras initiativ att avlasta vårdförloppet vid gallkirurgi.

Läs mer om utvecklingspriset och nominerade projekt


guldgallan 2019 1

Anette Sjöberg, GallRikskoordinator vid kirurgkliniken Mora lasarett
Patrick Eriksson och Olof Persson, ERCP-assistent/röntgensjuksköterska,
Akademiska sjukhuset Uppsala

GALLRIKS UTBILDNINGSSTIPENDIUM

I dagens kirurg-Sverige har det blivit svårare för ST-läkare och unga specialister att få tid och pengar från sin hemmaklinik för att åka på fortbildningstillfällen såsom KIRUB-dagar, Kirurgveckan, Bråckdagarna, SFÖAKdagen och inte minst GallRiksdagarna. Dessa möten är utmärkta tillfällen för en blivande specialist i kirurgi att hålla sig a´jour kring och fördjupa sig inom professionens frågeställningar.

I samband med årets GallRiksdagar i Stockholm beslutade GallRiks styrgrupp att fortsättningsvis uppmuntra och stötta unga kirurgers deltagande på i första hand GallRiksdagarna med ett årligt utbildningsstipendium. Utbildningsstipendiet lanserades på årets KIRUB-dagar på Lidingö den 16-17 maj och i år delades två anmälningsavgifter till Kirurgveckan i Norrköping ut!

Dragningen skedde på scen och de två första pristagarna hade glädjande nog redan fått löfte om att delta på Kirurgveckan och stod därför över sitt pris.

De lyckliga vinnarna blev ST-läkarna Elisabeth Kangefjärd, Kungälvs Sjukhus och Mathias Bergström, Södertälje sjukhus.

bild2

Elisabeth Kangefjärd, Kungälvs Sjukhus med Hildur Thorarinsdottir,                              
styrgruppsmedlem i GallRiks som representant för KIRUB

bild1 copy
Mathias Bergström, Södertälje sjukhus

Nedan kan ni ta del utav några föreläsares presentationer från GallRiksdagarna 9 till 10 maj.

Ett referat från årets Gallriksdagar kommer i nästa nummer av tidskriften Svensk kirurgi.

 

Framtidens registerforskning – RRCT - Stefan James

Strategier för att undvika post-ERCP pankreatit. - Eva-Lena Syrén

Vad säger SBU-rapporten? - Jan Adolfsson, Lars Enochsson

Postoperativ ERCP via guidewire/stent - Eva-Lena Syrén

Allt ni behöver veta om pankreatit, del 1 - Sara Regnér
Allt ni behöver veta om pankreatit, del 2
Allt ni behöver veta om pankreatit, del 3

PROM – Lägesrapport vad gäller ny PROM - Gabriel Sandblom

Utdata och rapporter - Camilla Hartmann

Knepiga fall – Hur skall vi registrera – Johanna Österberg

Intervju med den nya ordföranden för GallRiks

johanna ordforande 

Vid styrgruppsmötet inför årets GallRiksdagar valdes överläkare Johanna Österberg till ny ordförande.
Johanna är verksam som övre gastrokirurg i Mora, utför mycket gall- och obesitaskirurgi samt ERCP-undersökningar, och har sen 90-talet haft laparoskopisk bråckkirurgi som specialintresse. Disputerade gjorde hon vid Uppsala Universitet 2005 och utbildningsfrågor ligger henne varmt om hjärtat - hon har varit ST-studierektor i Mora i många år. Johanna har varit aktiv i SIKTs styrelse som kassör, men även innehaft ordförandeposten.

Johanna tar över ordförandeskapet efter docent Bengt Hallerbäck som har varit en viktig och klok primus motor inom GallRiks. Bengt har varit en frontfigur inom gallkirurgin i många år och verksam flest år vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) inom övre GI-kirurgi. Han har höjt statusen för koordinatorerna och sett till att de blir sedda, hörda och respekterade. Som en del i det så skrev han en artikel Dagens Medicin med ett rakt budskap till klinikledningarna i landet - om man är med i ett register måste kliniken ge resurser till koordinatorerna och registerhållarna.

avtackning bengt 5 original redigerad 1

 Bengt Hallerbäck,Johanna Österberg, Lars Enochsson

 Hur tänker du kring ditt nya uppdrag?

- Jag brinner för gallkirurgin och det är ett stort förtroende att få axla denna roll. Jag har sysslat med registret sedan starten 2005. Vi har jobbat tätt i gruppen som ett team under många år och arbetsuppgifterna kommer därför inte att ändras speciellt mycket. Jag har arbetet med FoU-frågor, Gallriksdagarna och variablerna i registret, men kommer nu att vara mer inblandad i årsrapporten och att leda gruppen tillsammans med registerhållaren, professor Lars Enochsson.

Hur tänker du kring registerarbetet?

Jag har ju alltid försökt driva utvecklingen mot att man ska registrera ”online” på operationssalen och att övriga personalgrupper kan hjälpa till med registerarbetet för att få in valida data direkt. Kvalitetsarbete bör engagera alla i vården, inte bara läkarna! På vår klinik fungerar detta mycket väl och våra undersköterskor och sköterskor på operation är mycket intresserade och delaktiga i registreringen.

Koordinatorerna är viktiga för att vi skall få valida data gällande uppföljning av våra patienter. Täckningsgraden för 30 dagarsuppföljningen måste vara hög på alla kliniker, annars kan det bli felaktigheter som sedan fortplantas till registerforskningen. Jag skall fortsätta i Bengts fotspår med att lyfta denna grupp och förmedla att man skall arbeta som team runt kvalitetsregistren ute på klinikerna. Utan koordinatorer inget register! Verksamhetscheferna måste se till att det finns resurser för våra koordinatorer.

Vad ser du för fokusfrågor inom gallkirurgi?

Den benigna övre GI-kirurgin har hamnat i skymundan i den nationella nivåstruktureringsdebatten. Man behöver etablera och utveckla den specialkunskap som denna kirurgiska folksjukdom kräver. Vi måste höja statusen gällande gallkirurgin – till exempel hur hanterar vi den akuta gallan, den svåra gallan, en-seansförfarande gällande koledochussten och ERCP – följer klinikerna rådande EBM (evidensbaserad medicin)? Om man kan förutse den svåra gallan har vi då planerat in ”rätt piloter bakom spakarna”?

Vi tänker att GallRiks kan ha en roll i både ST-utbildning och fortbildningen av kirurger. GallRiksdagarna som vi anordnar varje år är en källa till utbildning för både kirurger och koordinatorer.

Vilka mål har du för GallRiks?

- Viktigt att professionen styr registret.

- Att registret hela tiden utvecklas och är lättarbetat, att det följer med i det som händer i gallkirurgin. Variablerna ska spegla våra behov till exempel gällande riskfaktorer, när det kommer nya tekniker för kartläggning av gallvägarna, vid behandling av koledokussten, i utvecklingen av robotassisterad kirurgi – då måste vi hänga med.

Registret skall fortsätta att vara en källa till forskning, ett mål vore om vi kan stimulera fler unga kirurger att jobba med registerstudier. Vi har instiftat Guldgallan, priser som delas ut varje år på GallRiksdagarna, där det ena priset skall gå till någon som utför ett ST-arbete inom området och det andra priset skall tillfalla ett förbättringsarbete där alla personalkategorier kan delta. I år under KIRUB-dagarna delas även två utbildningsstipendium ut till Kirurgveckan från GallRiks.

Slutligen arbetar vi nu aktivt för att få igång RCT i registrets regi. Det viktigaste av allt är att registret hela tiden kan ge tillbaka information till de som lägger tid att registrera, som ”Koll på läget” samt redovisa kvartalsrapporter och årsrapporter med hög kvalitet.

Jag hoppas att våra brukare använder registret aktivt. Vi kommer att finnas på Kirurgveckan igen med en egen monter.

Välkomna att besöka oss och ge feedback!

 

Vi tackar för engagemang och deltagande och summerar vårt 13:e arrangemang som hölls på Norra Latin, Stockholm som mycket lyckade och innehållsrika dagar.

Sammanfattning av programinnehåll samt presentationsmaterial från GallRiksdagarna kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

Avgående och nytillkomna ledamöter var samlade till möte inför GallRiksdagarna 2019.

styrgrupp 20190508

Främre raden från vänster: Lars Enochsson, Johanna Österberg, Lise-Lott Prebner, Johannes Fellinger, Peder Rogmark,
Andra raden från vänster: Bengt Hallerbäck, Hildur Thorarinsdottir, Kaveh Khodakaram, Anna Eriksson
Bakre raden från vänster: Gabriel Sandblom, Rikard Henricsson, Jonas Hedström
Saknas Gunnar Persson och Karin Larsson omvårdnadsrepresentant.