Nedan kan du ta del utav en del föreläsningsmaterial från GallRiksdagarna den 27--28 april, Norra Latin Stockholm.

Programinnehåll

Symposium "Koll på Läget"

Symposium "Gallstensoperation - vad finns egentligen för vetenskapligt stöd?

Nya variabler och kluriga registreringsfall

I påskhelgen och under vecka 16 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester den 14--24 april  och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

  • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via fliken på GallRiks hemsida - Anmäl driftstörningar - kontakta UCR via röd flik Anmäl driftstörningar.

Glad Påsk!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Programmet för GallRiksdagarna Dag 2, 28 april är uppdaterat, där ni under programpunkten Aktuella studier får ta del utav tre aktuella studier.

Vi välkomnar Linda Lundgren - Incidentellt upptäckt gallblåsecancer, Jonas Strömberg - Blödning och tromboembolism efter gallstenskirurgi samt  Agnieszka Popowicz- Timing av kirurgi efter genomgången akut cholecystit

Läs mer om programmet.

 

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

 

Serom som uppstår efter galloperation där patienten sökt vård samt har behövt åtgärdas registreras som en komplikation, Annan kompllikation.

GALLRIKSDAGARNA för användare, lokala koordinatorer och ansvariga läkare

Tid och plats: 27-28 april, Norra Latin, Stockholm

Se program samt aktuella föreläsare

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Anmälan via hemsidan under rubriken GALLRIKSDAGARNA

Med förhoppning om intressanta och inspirerande dagar!

 

Snabbare operation av inflammerad gallblåsa frigör vårdresurser

Läs mer i rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)
Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation (2016) med sammanfattning och resultat.

Film som presenterar SBU:s rapport ”Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation” (december, 2016). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) https://www.youtube.com/watch?v=XGoSB8YcMiE

Påminnelse om datum för deadline av 2015 års registreringar och uppföljningar i GallRiks.

Registreringar samt uppföljningar ska vara klarmarkerade senast den 28 februari för att komma med i årsrapporten för 2016.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Vi har i samarbete med vårt Registercentrum UCR i Uppsala uppdaterad hemsidan så att den numera är anpassad till även mobil och läsplatta. I samband med detta passade vi även på att göra en del förändringar som vi hoppas blir bättre vad gäller sökbarhet samt innehåll på hemsidan. Målsättningen är att hemsidan ska bli så informativ som möjligt samt vara ett bra stöd och verktyg för användare och koordinatorer.

Vi bygger ut funktionen – Frågor och svar 
Under rubriken Frågor och svar hittar du som användare av registret en sammanställning på inkommande frågor och svar.

Förutom de manualer som vi har är tanken att Frågor och svar ska fungera som handbok för användare och koordinatorer där man snabbt och lätt kan få svar på det man söker. Efterhand som ni skickar in era frågor publiceras de under respektive rubrik på sidan Frågor och svar.

Alla informationssidor på hemsidan har inte någon text ännu, men de kommer att fyllas på med information allteftersom.

Sök runt på vår nya sida och återkom gärna till mig om du har några frågor eller saknar någon information.

Tack för ett gott samarbete under året - Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och utvecklande GallRiks-år!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar Styrgruppen

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Täckningsgradsanalyserna för 2015 har kommit och glädjande nyheter är att täckningsgraden för ERCP-registreringarna under 2015 har passerat 90% och nu är 90.1%. När det gäller kolecystektomierna så är vi inte där riktigt ännu men täckningsgraden har dock ökat med 2.3% från 86.0% till 88.3%.

Roliga nyheter så här inför slutet av året och ett varmt tack till alla användare och koordinatorer som möjliggör att Gallriks är ett högklassigt kvalitetsregister för såväl forskning som utveckling av vården.

Glöm inte att anmäla er till GallRiks dagarna 27-28:e april!

Lars Enochsson
Registerhållare

Det är med stor glädje vi konstaterar att data från Gallriks används som underlag för viktiga studier. Nytillkomna är 2 arbeten från Jenny Rystedt som ingår i hennes avhandlingsarbete om kartläggning och handläggning av gallgångsskador. /LE

Det som gör Gallriks till ett livskraftigt register är den feedback som vi får från er användare.

I morgon den 31/8 så kommer det att mellan kl. 12-13 ske en uppdatering av variablerna som innehåller många av de förändringar och förbättringar som ni efterfrågat. Fortsätt gärna att inkomma med synpunkter till oss.

Vi inom styrgruppen hoppas att denna uppdatering skall göra registret ännu mer angeläget för oss användare.

Lars Enochsson
Registerhållare

Nu finns årsrapporten publicerad på hemsidan och kan laddas ner i pdf-format. Se under rubrik Årsrapporter.

Hej,

Vi inom styrgruppen vill tacka alla användare för de många synpunkter som inkommit vad gäller att förbättra registret. Tillsammans med UCR så har vi nu gjort en hel del förändringar som kommer att sjösättas innan hösten. Några av dessa förändringar är:

Gastric bypass kommer in som en separat valbar variabel under tidigare op/tillstånd i övre buk.

Om huvudsaklig operationsindikation är pågående akut cholecystit så efterfrågas även det högsta preop registrerade CRP-värdet som en indikator på graden av inflammation.

Efterfrågade nya variabler inom ERCP-delen är om patienten fått NSAID respektive pancreasstent som pancreatit profylax eller ej. 

Det kommer nu finnas möjlighet att dokumentera om det gjorts sfinkterotomi och DASE-behandling i samma seans.

Vad gäller kanyleringsalternativ så har vi lagt till Ledare i gången men ej kontrast.

Det är exempel på några av de förändringar vi infört och som vi hoppas skall förbättra registret och göra att det känns ännu mer angeläget för Er när ni registrerar. Återkom gärna till oss med såväl positiva som kritiska synpunkter när ni använt den nya modulen ett tag så att vi ytterligare kan förbättra registret.

Trevlig sommar !

/Lars Enochsson

Information till koordinatorer och ansvariga läkare 
om vad som är på gång inom GallRiks

Jag önskar er alla en skön sommar med förhoppningsvis
sol,värme och ledighet!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator


Kontakt och support sommaren 2016

Jag har semester 27 juni – 15 juli och finns då inte tillgänglig via telefon eller mejl vid behov av stöd och hjälp. 
Har du som något ärende som inte kan vänta tills jag är åter - akut driftproblem –får du kontakta UCR under rubriken Anmäl driftstörningar på hemsidan, där du i formuläret fyller i aktuella uppgifter.

Välkommen till GallRiksdagarna!

Nu är det en vecka kvar innan GallRiksdagarna 14 - 15 april.

Bekräftelse på anmälan

Efter din anmälan på GallRiks hemsida till  de olika aktiviteterna skickades en bekräftelse till den e-postadress som du angett.
Jag har blivit uppmärksam på att om e-postadressen inte blivit korrekt ifylld har inte någon bekräftelse skickats.

Hör av dig om oklarheter eller om du inte har erhållit någon sådan bekräftelse via 0707351206.

Konferensanläggning - lokal

Jag hoppas att du har observerat att vi har fått byta konferensanläggning till Nalen.  
Lokalen vi kommer att vara i är Stacken med separat ingång från David Bagares gata.

Program

Aktuellt programVänligen

Lise-Lott Prebner

Jag har semester 10--17 mars och är inte tillgänglig via telefon eller mejl vid behov av stöd eller hjälp.

Kontakta UCR vid akuta driftproblem
I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via fliken här på hemsidan
 - Anmäl driftstörnngar - kontakta UCR.

Kontakta din lokala koordinator
Vid inloggnings- och användarfrågor

Lise-Lott Prebner

På grund av att Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm skall renovera sin konferensanläggning har de med kort varsel tyvärr avbokat vårt arrangemang där.

GallRiksdagarna 14-15 april kommer nu istället att hållas på NALEN KONFERENS, lokal Stacken med separat ingång från David Bagares gata.

Glädjande nog så finns det ett stort intresse för att bedriva kliniknära forskning med utgångspunkt från GallRiks data.

I syfte att förbättra och snabba upp logistiken vad gäller bedömning av ansökningar samt vidare för att allting skall diarieföras på ett korrekt sätt så har vi nu ändrat ansökningsrutinerna. I PDF-filen, Ansökningsrutin 2016.pdf
finns en översiktligt beskrivning av logistiken.

GallRiks-dagarna- för användare,
lokal koordinator och ansvarig läkare

Var och när - obs ändrad lokal till:

NALEN KONFERENS, lokal Stacken
14-15 april 2016
Kombinera gärna med SFÖAK-dagen 15 april!

Dag 1

SYMPOSIUM OM GALLGÅNGSSKADOR

  • Riskfaktorer för gallgångsskada
  • Hur gör vi och hur bör man göra i framtiden?

SYMPOSIUM OM KIRURGUTBILDNING

  • Är simulatorer en lösning?
  • Video session
  • Laparoskopins roll i kirurgutbildningen

Dag 2
UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDEN FÖR LOKAL
KOORDINATOR OCH ANSVARIG LÄKARE

  • Hur skapar jag en bra struktur för min roll?
  • Fall och komplikationsregistrering
  • GallRiks-studier

Se hela programmet samt aktuella föreläsare

Anmälan görs via hemsidan - Användarmöte - Anmälan

Välkomna!

2015 års registreringar och uppföljningar ska vara klara senast 29 februari 2016 för att komma med i årsrapporten.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras detta inte i årsrapporten.

God Jul och ett Gott Nytt GallRiks-ÅR!

 

 

Vi har nu fastställt datum för Användarmötet 2016!

Boka in den 14 -- 15 april i Stockholm, Radisson BLU Strand Hotel.

Mer information kommer inom kort om programinnehåll.

Anmälan till mötet görs via hemsidan och funktionen finns tillgänglig efter nyår.

Välkomna till ett innehållsrikt och värdefullt möte!

 

Boka in datum för Användarmötet!

Vi är nu i full gång med att planera inför nästa års Användarmöte.

Datum och plats är fastställt till den 14 och 15 april i Stockholm.

Mer information kommer inom kort om programinnehåll, platsen för mötet samt övrig information kring anmälan till mötet.

Anmälan görs via hemsidan och denna funktion kommer att vara tillgänglig  efter nyår.

Välkomna till innehållsrika och värdefulla dagar!

Nu finns protokollet från Styrgruppsmötet den 29 september 2015 publicerat under rubriken - Protokoll - Styrgruppsprotokoll.

 

Valideringshandbok

På uppdrag av beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister har det tagits fram en webbaserad handbok i arbetet med att validera kvalitetsregistren.

Här finns konkreta förslag och förklaringar, tips och exempel. Tanken är att den regelbundet ska kompletteras med fler exempel och tips allteftersom registren får större erfarenhet av valideringsarbete.

Valideringshandboken

I det senaste numret av Svensk Kirurgi finns en artikel från vårt 10 års jubilum. Klicka här så kommer du direkt till tidiningen.