Årsrapport 2020 är reviderad och kompletterad med två grafer, enligt nedan:

  • Graf 18: Andel utbildningsoperation per sjukhus 2017 till 2020 (elektiva ingrepp), sidan 41.
  • Graf 19: Andel utbildningsoperation per sjukhus 2017 till 2020 (akuta ingrepp), sidan 42.

Läs mer i aktuell årsrapport