GallRiks

Det är med stor glädje och stolthet som vi nu fått besked om att GallRiks vid den senaste bedömningen av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) expertgrupp tilldelats Certifieringsnivå 1 för år 2020. Certifieringsnivåerna visar på registrets utveckling och användbarhet och nivå 1 är ett kvitto på det stora engagemang som ni användare och koordinatorer visar och där vi tillsammans utvecklat registret och som gjort att GallRiks nu anses vara ett av de bästa kvalitetsregistren i Sverige.
Här nedan ser ni expertgruppens motivering:

Motivering

”Gallriks har hög anslutnings- och täckningsgrad. Registret används på ett föredömligt sätt inom specialiteten för förbättring av vården och för att skapa ny kunskap. Öppen redovisning finns med tre indikatorer och utmärkt årsrapport.Gallriks utvecklas väl, registret har en god redovisning i årsrapporten samt rapporterar i Vården i siffror. Utvecklingsarbetet med att söka relevant PROM är tillfyllest för certifieringsnivå 1.
Gallriks har ansökt om höjd certifieringsnivå till nivå 1, vilket beviljas.”

kula kula kula

Tack för fina insatser och ett gott registersamarbete under 2019!

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och fortsatt utvecklande GallRiks-År

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson
Registerhållare                                   

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK