Under perioden 2021-07-01 till 2020-07-21 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kontakta UCR, klicka på den röda fliken på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar.

sommar 2021 copy

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Glöm inte att nominera till våra utvecklingspriser!

Samtliga professioner som arbetar med GallRiksdata är välkomna att nominera ett förbättringsarbete.
Alla inkomna bidrag bedöms både utifrån hur stort värde insatsen har för patienterna och användarna av kvalitetsregister samt hur medarbetarna och patienterna engageras, stimuleras och görs delaktiga. Priset belönar fortlöpande arbete och inte planerade insatser från registret.

Ansökningstiden för att söka till våra utvecklingspriser går ut den 29 september 2020.

Nomineringsformuläret skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För mer information om utvecklingspriset Guldgallan kontakta via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 076-1308722

Nu finns sammanställningen av 2020 års resultat att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner rapporten via länken - Årsrapport 2020

Det är vår strävan att GallRiks ska bli ett så användarvänligt och transparent register som möjligt för såväl användare som allmänhet.
Därför har vi nu på hemsidan med hjälp av UCR skapat nya grafer som visar aktuell och kontinuerligt uppdaterad information om utförda galloperationer och ERCP-undersökningar under innevarande år, månad för månad.

Om ni klickar på länken under respektive graf för kolecystektomier eller ERCP så öppnas en ny sida där det presenteras ytterligare grafer som visar antal utförda åtgärder per sjukhus under de senaste 12 månaderna samt vidare 3 grafer som visar hur det ser ut vad gäller utförda åtgärder under innevarande år jämfört med de två föregående åren.

Vi hoppas att ni uppskattar dessa förändringar på hemsidan och att ni alla får en skön, solig och delta-fri sommar.

Lars Enochsson
Registerhållare

Det sista steget i vårt projekt med uppdatering av variabler och definitionstexter för samtliga registreringsformulär är nu i hamn, där formulären för ERCP och 30-dagarsuppföljningen driftsätts och gäller från och med 22 juni 2021.

Det nya formuläret för 30-dagarsuppföljningen aktiveras utifrån indexregistreringen av kolecystektomi eller ERCP som görs från och med 22 juni. Vid registreringar före detta datum gäller det gamla formuläret för registrering av postoperativa komplikationer.

Översynen av våra tre registreringsformulär i samarbete med UCR har pågått under längre en tid och även detta arbete har påverkats och blivit fördröjt på grund av Covid-pandemin. Vi har gjort en omfattande översyn där vi tagit bort ej aktuella variabler och kompletterat med nya samt även utvecklat definitionstexterna utifrån ambitionen att erhålla ett aktuellt och för dagens gallstenskirurgi anpassat kvalitetsregister.


Nedan några exempel på förändringar i formulären för ERCP och 30-dagarsuppföljningen:

 • Förbättrad logistik vid registrering när man utför en peroperativ ERCP-undersökning.  
 • Några utav de nya variablerna är:
  - Kunde ERCP-undersökningen genomföras som planerat? - En avbruten ERCP-undersökning kan nu enkelt registreras och orsak anges.
  - Endast stentdragning finns nu som alternativ, och vid detta val släcks flera variabler ner som inte är aktuella för registreringen.
  - Frågan om stentmaterial har utvidgats med nedbrytbar (långsam eller snabb). Gällande diameter för stentarna registreras plaststentar i French och metall i mm.
  - Metod för uppföljning -Vid uppföljning för kontroll av eventuella postoperativa komplikationerna är det av vikt att utföra en noggrann journalgranskning och för möjligheten att värdera/jämföra resultaten mellan kliniker har vi nu infört frågan vilken metod som man använt sig utav (Granskning av journaluppgifter utifrån egen enhet/klinik - Granskning av journaluppgifter från egen enhet/klinik samt även från andra vårdenheter för att fånga upp t.ex. sårinfektion, hjärt- kärl- eller lungkomplikation - Uppgifter från återbesök eller annan kontakt med patient t.ex. telefonkontakt).
 • Claviengradering - i 30-dagarsuppföljningen sker registrering av de postoperativa komplikationerna via en rullist där man kan ange flera val och där varje registrerad postoperativ komplikation genererar en Claviengradering och ett indexvärde.
 • Kontrollfunktioner - vi har även i formulären lagt in del kontrollfrågor och exempel på några utav dem är:
  -Vid val av Uppgift saknas under Perop data för Längd och Vikt får man en kontrollfråga - "Övervikt är en viktig riskfaktor – uppgift om längd och vikt brukar anges i operationsplaneringssystem, anestesijournal”.
  -Vid val Ja vid Oplanerad återinläggning inom 30 dagar får man en kontrollfråga om man vid postoperativ komplikation sedan svarar Nej.
  -Vid registrerad pankreatit i ERCP-formuläret kommer det upp en varningsruta i 30-dagarsformuläret om man valt postkomplikation pankreatit - ”Innan ERCPn förelåg pankreatit, endast postoperativt upptäckt pankreatit ska registreras som komplikation".

Mer information om de nya variablerna/registreringsformulären – GallRiksdagen 29 oktober 
Styrgruppen har även under 2021 beslutat att inte arrangera våra sedvanliga utbildningsdagar – GallRiksdagarna, utan vi anordnar istället ett webb-möte fredagen den 29 oktober. Programmet kommer att fokusera på registernyheter samt mer information om de nya variablerna /registreringsformulären. Mer information om mötet med detaljerat program kommer på hemsidan.

Feedback 
Vi önskar att du som användare, lokal koordinator eller ansvarig läkare kontaktar oss om det finns oklarheter eller frågor samt om eventuella buggar upptäcks, mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrgruppen GallRiks

 LG Larsson mora 2106 1

Bildtext: LG Larsson med mikrofonen på plats inför kirurgin och i handen två fina avhandlingar sprugna ur Gallriks data,
Iatrogenic Bile Duct Injury During Cholecystectomy, Björn Törnqvist 2013 samt Bile duct injury The importance of intraoperative detection 2017,
Jenny Lundmark Rydstedt

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter LG Larsson och är allmänkirurg och är skolad i kirurgi dels i Örnsköldsvik och sedan tillsammans med kollegorna vid Universitetssjukhuset i Örebro, där jag jobbade i 27 år. Jag har ägnat större delen av min kirurgiska karriär åt laparoskopisk kirurgi, undervisning, kurser i öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik samt sedan 90-talet strävat för säkrare kirurgi genom att driva Videoarkivet i Örebro. Genom att efterlikna flygets säkerhetstänk har jag försökt införa rutinmässig videoinspelning av all laparoskopisk kirurgi vilket för närvarande sker vid hälften av våra kirurgkliniker i Sverige. Denna teknik är grunden för att vi ska kunna samla videomaterial som visar kirurgiska riskmoment, fallgropar, tekniska misstag som leder till oväntade postoperativa förlopp. Genom analys av dessa filmer och avkodifierad presentation av filmerna på Videoarkivet i Örebro kan alla kollegor som har intresse av t.ex. laparoskopisk gallkirurgi ta del av andra kollegors surt förvärvade erfarenheter. Genom att studera dessa filmer kan man på ett smidigt och enkelt sätt bygga på sin erfarenhetsbank och detta leder till säkrare kirurgi och ökad patientsäkerhet.

Vårt digitala inlämningssystem för att skicka in ansökan till ett forskningsprojekt är nu aktiverat. 

Inlämning av projektansökan, kommunikation och återkoppling till forskaren samt övrig nödvändig administration kring aktuellt projekt sker i detta system.

Införandet av systemet innebär förändringar och förbättringar kring forskningsadministrationen där vi bland annat har valt att endast använda en ansökan- projektansökan samt att vi framöver får en effektivare administration kring forskningsansökningar med bättre överblick av pågående och avslutade projekt samt publikationer.

Projektansökan skickas in till systemet via länken
https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=gallriks

Skärmbild inlämningssystem copy

Läs mer om FoU-kommiitén och dess uppdrag samt processen kring att ansöka om ett forskningsprojekt under rubriken
Forskning och utveckling, FoU information  

Kontakta oss vid oklarheter eller frågor Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi önskar GLAD PÅSK till alla våra registeranvändare 

påskägg

med önskan om att påskäggen i år innehåller vaccin till alla!

Styrgruppen GallRiks

GULD-GALLAN

Samtliga professioner som arbetar med GallRiksdata är välkomna att nominera ett förbättringsarbete.
Alla inkomna bidrag bedöms både utifrån hur stort värde insatsen har för patienterna och användarna av kvalitetsregister samt hur medarbetarna och patienterna engageras, stimuleras och görs delaktiga. Priset belönar fortlöpande arbete och inte planerade insatser från registret.

Ansökningstiden för att söka till våra utvecklingspriser går ut den 29 september 2020.

Nomineringsformuläret skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För mer information om utvecklingspriset Guldgallan kontakta via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 076-1308722

Att ha koll på läget

För varje registrerad enhet i registret finns det olika rapporter att ta del utav och dessa hittar man i registerportalen under rubriken Rapporter. 

Rapporterna har olika nivåer för behörighet och som lokal koordinator eller ansvarig läkare har man full behörighet med tillgång tills samtliga rapporter

Nulägesrapporten - koll på läget

Utöver dessa rapporter har vi också i registret på enhetens startsida en utskriftsvänlig nulägesrapport som visar måluppfyllelse 6 senaste månaderna beräknat på klarmarkerade operationer.
För att få fram hela rapporten klickar man på den grå bannern kommer rapporten fram. Denna rapport är tillgänglig för samtliga användare på enheten.

Du är välkommen att höra av dig om du önskar få mer information om våra rapporter.

Har du frågor eller om det finns oklarheter kring rapporteringen eller checklistan inför rapportstopp till årsrapporten för 2020 kontakta Nationell koordinator, 076-13 08 722, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Checklista inför årsrapport

Rapporteringsdeadline är den 28 februari 2021.

Att verka under en pandemi som dagligen påverkar oss, både utan- och innanför våra sjukhusväggar sedan i våras, är en mycket tuff utmaning för oss alla. Just nu är vi inne i en ”andra våg” som sköljer över oss och våra patienter. Självklart påverkar det väntetider för elektiv gallkirurgi och vi kan se att frekvensen kolecystektomier jämfört med förra året under perioden januari till november har minskat med drygt 12 procent eller drygt 1600 kolecystektomier.

Även antalet ERCP:er har minskat något, men inte alls i samma utsträckning (-7.7 procent) som jämfört med kolecystektomierna. För galloperationerna så började en påtaglig minskning i mars
2020 (-14 procent), men den största minskningen sågs i april (-45 procent) och maj (-32 procent) för att sedan normaliseras temporärt. Nu när den andra vågen rullar in så anar man dock i oktober en minskning för såväl galloperationer som ERCP:er och som ser ut att fortsätta – vårdskulden växer! (Bild 1).

 Bild 1 antal kolecystektomier ERCPer 2019 2020

Bild 1: Antal elektiva galloperationer samt ERCP.er 2019 i jämförelse med 2020 (januari-november)

Vi vet alla att vården har behövt omprioriteras på grund av Covid och framförallt gäller det den benigna kirurgin, men vi vet också att skjuta upp operation av symtomatiska patienter med gallsten kan leda till svåra komplikationer som pankreatit och kolangit. Ett tecken på att omprioriteringar redan skett är att vi ser en rejäl ökning av akut opererade kolecystektomier, framförallt under april
(+19 procent) och maj (+17 procent). Andelen akuta ERCP:er har inte påverkats i lika hög grad.
(Bild 2).

 Bild 2 antal akuta kolecystektomier ERCP 2019 2020

Bild 2: Andel akuta galloperationer samt akuta ERCP.er 2019 i jämförelse med 2020 (januari-november)

Det är viktigt att vi trots läget kämpar på med att fylla i GallRiks och 30--dagarsuppföljningar så att vi framöver kan lämna data över hur pandemin fortsatt påverkat gallstenskirurgin och ERCP-verksamheten i Sverige.

I år har styrgruppen arbetat digitalt med att se över registrets samtliga variabler så att allt ska bli tydligare, vissa variabler har fått lämna och några nya har fått komma in. Komplikationsregistrering vid 30 dagar kommer att ge oss både Claviengrad och index.

Ett extra tack till alla koordinatorer och registeransvariga kirurger därute i vintermörkret som gör att GallRiks är ett klass 1 register som kan leda till förbättringar för vår patientgrupp. Vi har planerat ett nytt GallRiksmöte till hösten den 28 till 29 oktober då vi kommer kunna referera från flera spännande avhandlingar inom området, som nyligen ägt rum eller kommer att presenteras till våren. Glöm ej att skicka in arbeten till Guldgallan. Håll utkik på vår hemsida för mer information framöver.

Vi hoppas innerligt att tomten har ett fungerande vaccin med sig i säcken till oss alla!

Hälsningar från GallRiks ordförande och registerhållare

Johanna Österberg och Lars Enochsson

Årligen sammanställer GallRiks registerdata från samtliga registrerade vårdenheter i form av en årsrapport. Denna rapport används bland annat vid ansökan om medel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och publiceras och finns tillgänglig allmänt på GallRiks hemsida.

I lokal koordinators uppdrag ingår att regelbundet kontrollera att enhetens samtliga åtgärder (kolecystektomier och ERCP-undersökningar) finns registrerade och klarmarkerade i registret.

Nu finns en framtagen checklista för att säkerställa och återkoppla rapporteringsläget.
Checklista inför årsrapport

Rapporteringsdeadline för Årsrapport 2020 är den 28 februari 2021.

Efter rapporteringsdeadline påbörjas arbete med sammanställning av rapportens olika delar. Uppgifter som enheterna registrerar i registret efter datum för deadline kommer inte att finnas med i årsrapporten. Meddelande skickas ut till rapporterade enheter när rapporten är publicerad.

Får du felmeddelandet “Åtkomst nekad” när du försöker logga in i registret kan du sakna behörighet.

 • För att få behörighet till registret kontakta lokal koordinator på din enhet eller nationell koordinator. Om oklarheter vem du ska kontakta mejla till GDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för kontaktuppgifter.

Har du behörighet till registret se nedanstående punkter:

 1. Stäng ner samtliga webbläsare, ta ut SITHS-kortet och sätt in det igen, högerklicka på NetiD-ikonen och klicka därefter på valalternativet Läs in kortet på nytt, logga därefter in i registret
 2. Testa ditt kort på https://test.siths.se/ (i Internet Explorer) med knappen Legitimering och välj certifikat med HSA-id.
  Om problem med SITHS-kortet kontakta din lokala IT-enhet eller kortutfärdare.

Om fortfarande oklarheter eller problem med inloggning efter test av någon utav ovanstående punkter kontakta nationell koordinator via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Begränsad support från Nationell koordinator under perioden 2020-10-02 till 2020-10-12.

Jag har semester ovanstående period med begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Under perioden 2020-06-29 till 2020-07-17 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Dekorativ bild

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Nu finns årsrapporten för 2019 att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner den - Årsrapport 2019.

Till dig som är lokal koordinator eller ansvarig läkare antingen om du är ny i din roll eller om du har behov av genomgång av ditt uppdrag, grundutbildning i registret eller önskar ett möte för att diskutera kring registerfrågor finns möjligheten att boka in ett anpassat möte.

Hör gärna av dig om du/ni har någon fråga eller önskar boka in ett digitalt eller fysiskt möte.

Kontakta mig på mejl gDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via 076-1308722 

 Lise-Lott Prebner Nationell koordinator GallRiks
Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Vi har nu kompletterat samt tagit bort några variabler i registret, det gäller följande:

I registrets administrationsdel under skapande av operatör är variablerna ST-läkare samt Specialistläkare nu borttagna.

I formuläret för registrering av kolecystektomi har vi kompletterat variabeln Operatörsroll och där finns nu följande val:

 1. ST i kirurgi
 2. Specialist i kirurgi -  Övre GI
 3. Specialist i kirurgi – Akut och trauma
 4. Annan specialist med fritextruta för att ange specialitet.

Samt även förändring av variabeln Metod för bukacces som nu har valalternativen enligt nedan:

 1. Öppen – nedom/ovan naveln
 2. Verres nål och optisk troakar
 3. Verres nål och vanlig troakar
 4. Enbart optisk troakar
 5. Annan teknik med fritext för att ange vad.

Utvecklingspris för bästa ST-arbete!

Stort Grattis till Agnes Gyllander, ST-läkare, kirurgkliniken Östersunds Sjukhus som har tilldelats priset för Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data.

Projekttitel: Frekvens och riskfaktorer för att få pankreatit efter endoskopiskretrograd kolangiopankreatografi i Östersund.

 foto agnesgyllander redigerad 1

Agnes Gyllander, ST-läkare kirurgkliniken, Östersunds Sjukhus

Sedvanlig ceremoni med prisutdelning samt presentation av inkomna nomineringar uteblev i år på grund utav att vårens GallRiksdagar fick ställas in. Pristagaren kommer att delta på GallRiksdagarna 2021 för att presentera sitt arbete.

Stipendieansökan samt mer information om våra utvecklingspriser finns att läsa under rubriken Forskning och utveckling - Utvecklingspriser.

GULD-GALLAN 2021
Nomeringstiden för Guld-Gallan 2021 pågår framtill 31 mars 2021 och innefattar två priser, utvecklingspris för Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data.samt Förbättringsarbete utfört i verksamheten baserat på GallRiks-data.

I register finns möjlighet att prenumerera på tre kvalitetsrapporter::

 1. Successrapport Kolecystektomi – akuta
 2. Successrapport Kolecystektomi - elektiva 
 3. Successrapport ERCP

Kolecystektomi-rapporterna visar andel kolecystektomi genomförd med mini-invasiv metod,
kirurgiska komplikationer samt komplikationer inom 30 dagar för vald tidsperiod, kön
och angelägenhetsgrad

ERCP-rapporten visar andel lyckade kanyleringar av koledokus (ej tidigare sfinkterotomerad) samt
komplikationer 30 dgr per klinik och över tid för vald tidsperiod, kön och angelägenhetsgrad

Rapporterna skickas automatiskt ut av prenumerationstjänst till registrerad e-postadress var tredje månad.

Är du intresserad av att få ett regelbundet rapportutskick kontakta din lokala koordinator för aktivering av prenumerationen i registret.

Information om Prenumeration på Successrapporterna

Vid oklarheter eller frågor mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Covid-19-variabler

För att kunna följa utvecklingen för gallstenssjukdomar under Covid-19 pandemin har vi nu infört två variabler i registrets formulär för kolecystektomi samt ERCP-undersökning.

Under rubriken Preoperativa data finns frågorna 1) Har patienten en pågående eller genomgången Covid-19 infektion? samt 2) Har test för Coronavirus (SARS-CoV-2) genomförts?

Dessa variabler är obligatoriska att registrera, samordnade med andra register som valt att införa specifika Covid-19 variabler och kommer att vara med i registret så länge vi påverkas av pandemin

Uppsatt på Op-väntelista

Den tredje variablen finns i formuläret för 30-dagarsregistreringen, där man anger det datum patienten registrerades i enhetens aktuella operationsplaneringssystem för operation eller ERCP-undersökning .

Denna fråga ger möjlighet att kunna mäta tid från planering till utfört ingrepp för operation eller ERCP-undersökning både nu under pågående pandemi samt även framledes.

Projektet Variabel- och definitionsförändringar

Styrgruppen arbetar vidare med projektet Variabel- och definitionsförändringar där aktuellt nu är en översyn av formuläret för ERCP-variablerna och därefter följer förändringar i 30-dagarsuppföljningen med även införande av Clavien-index-tabell.

Styrgruppens fysiska möte under våren sammanfaller alltid i samband med GallRiksdagarna. Eftersom vi tidigt beslutade om att ställa in och ställa om våra utvecklings- och inspirationsdagar möttes styrgruppen istället den 22 april digitalt via ett zoom-möte.

Under mötet behandlades olika aktuella frågor och pågående projekt som till exempel variabel- och definitionsförändringar, PROM för gallstenskirurgi, sammanställning av årsrapport 2019, inkomna bidrag till våra utvecklingspriser. Till mötet var ledamöter från Nationella programområdet NPO inbjudna för att diskutera kring vårdprogram för gallstenskirurgi.

Inställda/omställda GallRiksdagar
Styrgruppen beslutade vid mötet att inte arrangera några GallRiksdagar hösten 2020, utan planerades istället in 2021 med datum 22 till 23 april.

Protokoll från styrgruppens möten finns publicerade under Rubriken - Om GallRiks - Styrgrupp GallRiks.

Kontakta oss gärna om oklarheter eller frågor via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi har under en längre tid tillsammans med registercentrum, UCR i Uppsala arbetat med översyn av samtliga variabler och definitionstexter i registret där den största förändringen är för komplikationsregistreringen med införande av Clavien-gradering.

Vi har sett över samtliga registreringsformulär för kolecystektomi, ERCP och 30-dagarsregistreringen och utifrån behov och utveckling släckt eller kompletterat med aktuella variabel och definitionstexter och nu är det dags att driftsätta dessa.

Först ut är kolecystektomiregistreringen där vi bland annat bland de förändringar som är gjorda infört en ny variabel för att avsluta utan att slutföra operationen.

Hjälptexten – definitionsrutan i samtliga registreringsformulär kommer att vara aktiverad och synlig samt att vi även har gjort ett förtydligande kring knapparna klarmarkera samt spara.

Inom kort kommer även förändringarna som är gjorda i ERCP-registreringen samt 30-dagars komplikationsregistreringen att driftsättas.

Vid oklarheter, frågor eller om ni upptäcker någon bugg i formuläret mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrgruppen

GallRiksdagarna 23 - 24 april är inställda!

Mot bakgrund av den nuvarande och extraordinära Covid-19-situationen där Coronaviruset nu har nått Pandemistadiet och Sverige har börjat stänga ner med restriktioner vad gäller resor och möten, anser vi att det vore oansvarigt att på grund av det oklara läget hålla GallRiksdagarna i vår.

Vi känner oss därför, med stor sorg, tvungna att ställa in årets GallRiksdagar.

Vi återkommer med information på hemsidan samt via mejl till ansvariga läkare och koordinatorer angående GallRiksdagarna samt de variabelförändringar som inom kort kommer att införas.

Anmälda deltagare samt föreläsare har meddelats personligen via mejl.
Vid eventuella frågor kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson                 Johanna Österberg            Lise-Lott Prebner
Registerhållare                   Ordförande                        Nationell Koordinator