Får du felmeddelandet “Åtkomst nekad” när du försöker logga in i registret kan du sakna behörighet.

 • För att få behörighet till registret kontakta lokal koordinator på din enhet eller nationell koordinator. Om oklarheter vem du ska kontakta mejla till GDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för kontaktuppgifter.

Har du behörighet till registret se nedanstående punkter:

 1. Stäng ner samtliga webbläsare, ta ut SITHS-kortet och sätt in det igen, högerklicka på NetiD-ikonen och klicka därefter på valalternativet Läs in kortet på nytt, logga därefter in i registret
 2. Testa ditt kort på https://test.siths.se/ (i Internet Explorer) med knappen Legitimering och välj certifikat med HSA-id.
  Om problem med SITHS-kortet kontakta din lokala IT-enhet eller kortutfärdare.

Om fortfarande oklarheter eller problem med inloggning efter test av någon utav ovanstående punkter kontakta nationell koordinator via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Begränsad support från Nationell koordinator under perioden 2020-10-02 till 2020-10-12.

Jag har semester ovanstående period med begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Under perioden 2020-06-29 till 2020-07-17 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Dekorativ bild

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Nu finns årsrapporten för 2019 att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner den - Årsrapport 2019.

Till dig som är lokal koordinator eller ansvarig läkare antingen om du är ny i din roll eller om du har behov av genomgång av ditt uppdrag, grundutbildning i registret eller önskar ett möte för att diskutera kring registerfrågor finns möjligheten att boka in ett anpassat möte.

Hör gärna av dig om du/ni har någon fråga eller önskar boka in ett digitalt eller fysiskt möte.

Kontakta mig på mejl gDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via 076-1308722 

 Lise-Lott Prebner Nationell koordinator GallRiks
Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Vi har nu kompletterat samt tagit bort några variabler i registret, det gäller följande:

I registrets administrationsdel under skapande av operatör är variablerna ST-läkare samt Specialistläkare nu borttagna.

I formuläret för registrering av kolecystektomi har vi kompletterat variabeln Operatörsroll och där finns nu följande val:

 1. ST i kirurgi
 2. Specialist i kirurgi -  Övre GI
 3. Specialist i kirurgi – Akut och trauma
 4. Annan specialist med fritextruta för att ange specialitet.

Samt även förändring av variabeln Metod för bukacces som nu har valalternativen enligt nedan:

 1. Öppen – nedom/ovan naveln
 2. Verres nål och optisk troakar
 3. Verres nål och vanlig troakar
 4. Enbart optisk troakar
 5. Annan teknik med fritext för att ange vad.

Utvecklingspris för bästa ST-arbete!

Stort Grattis till Agnes Gyllander, ST-läkare, kirurgkliniken Östersunds Sjukhus som har tilldelats priset för Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data.

Projekttitel: Frekvens och riskfaktorer för att få pankreatit efter endoskopiskretrograd kolangiopankreatografi i Östersund.

 foto agnesgyllander redigerad 1

Agnes Gyllander, ST-läkare kirurgkliniken, Östersunds Sjukhus

Sedvanlig ceremoni med prisutdelning samt presentation av inkomna nomineringar uteblev i år på grund utav att vårens GallRiksdagar fick ställas in. Pristagaren kommer att delta på GallRiksdagarna 2021 för att presentera sitt arbete.

Stipendieansökan samt mer information om våra utvecklingspriser finns att läsa under rubriken Forskning och utveckling - Utvecklingspriser.

GULD-GALLAN 2021
Nomeringstiden för Guld-Gallan 2021 pågår framtill 31 mars 2021 och innefattar två priser, utvecklingspris för Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data.samt Förbättringsarbete utfört i verksamheten baserat på GallRiks-data.

I register finns möjlighet att prenumerera på tre kvalitetsrapporter::

 1. Successrapport Kolecystektomi – akuta
 2. Successrapport Kolecystektomi - elektiva 
 3. Successrapport ERCP

Kolecystektomi-rapporterna visar andel kolecystektomi genomförd med mini-invasiv metod,
kirurgiska komplikationer samt komplikationer inom 30 dagar för vald tidsperiod, kön
och angelägenhetsgrad

ERCP-rapporten visar andel lyckade kanyleringar av koledokus (ej tidigare sfinkterotomerad) samt
komplikationer 30 dgr per klinik och över tid för vald tidsperiod, kön och angelägenhetsgrad

Rapporterna skickas automatiskt ut av prenumerationstjänst till registrerad e-postadress var tredje månad.

Är du intresserad av att få ett regelbundet rapportutskick kontakta din lokala koordinator för aktivering av prenumerationen i registret.

Information om Prenumeration på Successrapporterna

Vid oklarheter eller frågor mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Covid-19-variabler

För att kunna följa utvecklingen för gallstenssjukdomar under Covid-19 pandemin har vi nu infört två variabler i registrets formulär för kolecystektomi samt ERCP-undersökning.

Under rubriken Preoperativa data finns frågorna 1) Har patienten en pågående eller genomgången Covid-19 infektion? samt 2) Har test för Coronavirus (SARS-CoV-2) genomförts?

Dessa variabler är obligatoriska att registrera, samordnade med andra register som valt att införa specifika Covid-19 variabler och kommer att vara med i registret så länge vi påverkas av pandemin

Uppsatt på Op-väntelista

Den tredje variablen finns i formuläret för 30-dagarsregistreringen, där man anger det datum patienten registrerades i enhetens aktuella operationsplaneringssystem för operation eller ERCP-undersökning .

Denna fråga ger möjlighet att kunna mäta tid från planering till utfört ingrepp för operation eller ERCP-undersökning både nu under pågående pandemi samt även framledes.

Projektet Variabel- och definitionsförändringar

Styrgruppen arbetar vidare med projektet Variabel- och definitionsförändringar där aktuellt nu är en översyn av formuläret för ERCP-variablerna och därefter följer förändringar i 30-dagarsuppföljningen med även införande av Clavien-index-tabell.

Styrgruppens fysiska möte under våren sammanfaller alltid i samband med GallRiksdagarna. Eftersom vi tidigt beslutade om att ställa in och ställa om våra utvecklings- och inspirationsdagar möttes styrgruppen istället den 22 april digitalt via ett zoom-möte.

Under mötet behandlades olika aktuella frågor och pågående projekt som till exempel variabel- och definitionsförändringar, PROM för gallstenskirurgi, sammanställning av årsrapport 2019, inkomna bidrag till våra utvecklingspriser. Till mötet var ledamöter från Nationella programområdet NPO inbjudna för att diskutera kring vårdprogram för gallstenskirurgi.

Inställda/omställda GallRiksdagar
Styrgruppen beslutade vid mötet att inte arrangera några GallRiksdagar hösten 2020, utan planerades istället in 2021 med datum 22 till 23 april.

Protokoll från styrgruppens möten finns publicerade under Rubriken - Om GallRiks - Styrgrupp GallRiks.

Kontakta oss gärna om oklarheter eller frågor via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi har under en längre tid tillsammans med registercentrum, UCR i Uppsala arbetat med översyn av samtliga variabler och definitionstexter i registret där den största förändringen är för komplikationsregistreringen med införande av Clavien-gradering.

Vi har sett över samtliga registreringsformulär för kolecystektomi, ERCP och 30-dagarsregistreringen och utifrån behov och utveckling släckt eller kompletterat med aktuella variabel och definitionstexter och nu är det dags att driftsätta dessa.

Först ut är kolecystektomiregistreringen där vi bland annat bland de förändringar som är gjorda infört en ny variabel för att avsluta utan att slutföra operationen.

Hjälptexten – definitionsrutan i samtliga registreringsformulär kommer att vara aktiverad och synlig samt att vi även har gjort ett förtydligande kring knapparna klarmarkera samt spara.

Inom kort kommer även förändringarna som är gjorda i ERCP-registreringen samt 30-dagars komplikationsregistreringen att driftsättas.

Vid oklarheter, frågor eller om ni upptäcker någon bugg i formuläret mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrgruppen

GallRiksdagarna 23 - 24 april är inställda!

Mot bakgrund av den nuvarande och extraordinära Covid-19-situationen där Coronaviruset nu har nått Pandemistadiet och Sverige har börjat stänga ner med restriktioner vad gäller resor och möten, anser vi att det vore oansvarigt att på grund av det oklara läget hålla GallRiksdagarna i vår.

Vi känner oss därför, med stor sorg, tvungna att ställa in årets GallRiksdagar.

Vi återkommer med information på hemsidan samt via mejl till ansvariga läkare och koordinatorer angående GallRiksdagarna samt de variabelförändringar som inom kort kommer att införas.

Anmälda deltagare samt föreläsare har meddelats personligen via mejl.
Vid eventuella frågor kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson                 Johanna Österberg            Lise-Lott Prebner
Registerhållare                   Ordförande                        Nationell Koordinator

Missa inte möjligheten att söka någon utav våra stipendier:

 • Bästa ST-arbete för kvalitativt eller vetenskapligt arbete baserat på GallRiks-data
 • Förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på GallRiks-data

Sista dag att nominera är 31 mars 2020.

Här hittar du nomineringsformulär och mer information

Guld-Gallan - GallRiks Utvecklingspris

Professor Lars Enochsson om kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet samt även fördelarna med kirurgisk färdighetsträning i simulatorer. https://vimeo.com/377268319

Lars Enochsson

Program samt anmälan till GallRiksdagarna 23 till 24 april, Folkets Hus i Stockholm hittar du under rubriken GALLRIKSDAGARNA.

Sista dag för anmälan är den 20 mars!

Påminnelse att registreringar för 2019 ska vara sparade och klarmarkerade senast den 28:e februari kl. 23.59.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Koordinatorns viktiga uppdrag!

Som lokal koordinator ingår det i uppdraget:

 1. att under året regelbundet kontrollera att klinikens samtliga galloperationer samt ERCP-undersökningar är registrerade i GallRiks.
 2. att göra en slutlig årsöversyn inför rapporteringsdeadline den 28:e februari samt att informera GallRiksansvarig läkare och verksamhetschef om rapporteringsläget.
 3. att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens rapporteringar för 2019 är klarmarkerade.

Listan över publikationer utgående från Gallriks-data är uppdaterad,  https://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/publikationer

Till koordinatorer och ansvariga läkare

 1. Glöm inte att utföra den sista översynen och avstämningen av rapporteringsläget på din enhet inför årsrapportens rapporteringsdeadline den 28 februari.

 2. Skicka även en rapport via mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens samtliga registreringar för 2019 är klarmarkerade.

Efter inrapporteringsdeadline påbörjas arbetet med sammanställning av årsrapportens olika delar. Rapporten kommer att finnas tillgänglig och nedladdningsbar på hemsidan.

Kontakta Nationell koordinator, Gallriks@rjl,se, 076-13 08 77 om oklarheter eller frågor kring ovanstående.

Under perioden 2020-01-06 till 2020-01-12 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Registreringar för 2019 ska vara sparade och klarmarkerade senast den 28:e februari 2020 för att komma med i årsrapporten för 2019.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Koordinatorns viktiga uppdrag!

Som lokal koordinator ingår det i uppdraget:

 • att under året regelbundet kontrollera att klinikens samtliga galloperationer samt ERCP-undersökningar är registrerade i GallRiks.
 • att göra en slutlig årsöversyn inför rapporteringsdeadline den 28:e februari samt att informera GallRiksansvarig läkare och verksamhetschef om rapporteringsläget.
 • att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens rapporteringar för 2019 är klarmarkerade.

Det är med stor glädje och stolthet som vi nu fått besked om att GallRiks vid den senaste bedömningen av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) expertgrupp tilldelats Certifieringsnivå 1 för år 2020. Certifieringsnivåerna visar på registrets utveckling och användbarhet och nivå 1 är ett kvitto på det stora engagemang som ni användare och koordinatorer visar och där vi tillsammans utvecklat registret och som gjort att GallRiks nu anses vara ett av de bästa kvalitetsregistren i Sverige.
Här nedan ser ni expertgruppens motivering:

Motivering

”Gallriks har hög anslutnings- och täckningsgrad. Registret används på ett föredömligt sätt inom specialiteten för förbättring av vården och för att skapa ny kunskap. Öppen redovisning finns med tre indikatorer och utmärkt årsrapport.Gallriks utvecklas väl, registret har en god redovisning i årsrapporten samt rapporterar i Vården i siffror. Utvecklingsarbetet med att söka relevant PROM är tillfyllest för certifieringsnivå 1.
Gallriks har ansökt om höjd certifieringsnivå till nivå 1, vilket beviljas.”

kula kula kula

Tack för fina insatser och ett gott registersamarbete under 2019!

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och fortsatt utvecklande GallRiks-År

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson
Registerhållare                                   

Nyhetsbrev December 2019

Till GallRiksdagarna den 23 till 24 april 2020 kommer vi att dela ut 2 stipendier som omfattar deltagande på våra inspirations- och utbildningsdagar, boende samt medverkan på socialt program.

Krav

 • ST-läkare
 • Max en ST-läkare från en och samma klinik
 • Intyg från huvudman att man får åka
 • Anmälan till GallRiksdagarna på GallRiks hemsida

Frivilligt
För den som önskar finns möjligheten att få utrymme i programmet på cirka 10 till 15 minuter för att presentera något som har med gallkirurgi eller ERCP att göra, t.ex. hur utbildning inom detta område är organiserat på den egna kliniken.

Ansökan och urval
Ansökan skickas via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 7 februari,
märkt med Stipendiumansökan för ST-läkare och skall innehålla:

 • Kontaktuppgifter (namn samt telefonnummer)
 • Klinik/sjukhus
 • Godkännande från huvudman
 • Om man önskar tid i programmet och vad som ska presenteras

Urval sker genom lottdragning och information om vilka som fått stipendiet kommer att meddelas senast 15 februari.

Välkomna till våra GallRIKSDAGAR - inspirations- och utbildningsdagar inom gallkirurgi, 23 till 24 april 2020, Folkets Hus i Stockholm.

Preliminärt program är sammanställt Program GallRiksdagarna 2020

Detaljerat program med aktuella hålltider samt anmälningsformulär kommer inom kort att vara tillgängligt på hemsidan under fliken GALLRIKSDAGARNA.

Vi ser fram emot ditt deltagande och innehållsrika dagar!

 

Runda Bordsmöte för registerhållare och kontaktpersoner 10 mars 2020, Stockholm