Covid-19-variabler

För att kunna följa utvecklingen för gallstenssjukdomar under Covid-19 pandemin har vi nu infört två variabler i registrets formulär för kolecystektomi samt ERCP-undersökning.

Under rubriken Preoperativa data finns frågorna 1) Har patienten en pågående eller genomgången Covid-19 infektion? samt 2) Har test för Coronavirus (SARS-CoV-2) genomförts?

Dessa variabler är obligatoriska att registrera, samordnade med andra register som valt att införa specifika Covid-19 variabler och kommer att vara med i registret så länge vi påverkas av pandemin

Uppsatt på Op-väntelista

Den tredje variablen finns i formuläret för 30-dagarsregistreringen, där man anger det datum patienten registrerades i enhetens aktuella operationsplaneringssystem för operation eller ERCP-undersökning .

Denna fråga ger möjlighet att kunna mäta tid från planering till utfört ingrepp för operation eller ERCP-undersökning både nu under pågående pandemi samt även framledes.

Projektet Variabel- och definitionsförändringar

Styrgruppen arbetar vidare med projektet Variabel- och definitionsförändringar där aktuellt nu är en översyn av formuläret för ERCP-variablerna och därefter följer förändringar i 30-dagarsuppföljningen med även införande av Clavien-index-tabell.

Styrgruppens fysiska möte under våren sammanfaller alltid i samband med GallRiksdagarna. Eftersom vi tidigt beslutade om att ställa in och ställa om våra utvecklings- och inspirationsdagar möttes styrgruppen istället den 22 april digitalt via ett zoom-möte.

Under mötet behandlades olika aktuella frågor och pågående projekt som till exempel variabel- och definitionsförändringar, PROM för gallstenskirurgi, sammanställning av årsrapport 2019, inkomna bidrag till våra utvecklingspriser. Till mötet var ledamöter från Nationella programområdet NPO inbjudna för att diskutera kring vårdprogram för gallstenskirurgi.

Inställda/omställda GallRiksdagar
Styrgruppen beslutade vid mötet att inte arrangera några GallRiksdagar hösten 2020, utan planerades istället in 2021 med datum 22 till 23 april.

Protokoll från styrgruppens möten finns publicerade under Rubriken - Om GallRiks - Styrgrupp GallRiks.

Kontakta oss gärna om oklarheter eller frågor via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi har under en längre tid tillsammans med registercentrum, UCR i Uppsala arbetat med översyn av samtliga variabler och definitionstexter i registret där den största förändringen är för komplikationsregistreringen med införande av Clavien-gradering.

Vi har sett över samtliga registreringsformulär för kolecystektomi, ERCP och 30-dagarsregistreringen och utifrån behov och utveckling släckt eller kompletterat med aktuella variabel och definitionstexter och nu är det dags att driftsätta dessa.

Först ut är kolecystektomiregistreringen där vi bland annat bland de förändringar som är gjorda infört en ny variabel för att avsluta utan att slutföra operationen.

Hjälptexten – definitionsrutan i samtliga registreringsformulär kommer att vara aktiverad och synlig samt att vi även har gjort ett förtydligande kring knapparna klarmarkera samt spara.

Inom kort kommer även förändringarna som är gjorda i ERCP-registreringen samt 30-dagars komplikationsregistreringen att driftsättas.

Vid oklarheter, frågor eller om ni upptäcker någon bugg i formuläret mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrgruppen                                                                                                         

GallRiksdagarna 23 - 24 april är inställda!

Mot bakgrund av den nuvarande och extraordinära Covid-19-situationen där Coronaviruset nu har nått Pandemistadiet och Sverige har börjat stänga ner med restriktioner vad gäller resor och möten, anser vi att det vore oansvarigt att på grund av det oklara läget hålla GallRiksdagarna i vår.

Vi känner oss därför, med stor sorg, tvungna att ställa in årets GallRiksdagar.

Vi återkommer med information på hemsidan samt via mejl till ansvariga läkare och koordinatorer angående GallRiksdagarna samt de variabelförändringar som inom kort kommer att införas.

Anmälda deltagare samt föreläsare har meddelats personligen via mejl.
Vid eventuella frågor kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson                 Johanna Österberg            Lise-Lott Prebner
Registerhållare                   Ordförande                        Nationell Koordinator

Missa inte möjligheten att söka någon utav våra stipendier:

 • Bästa ST-arbete för kvalitativt eller vetenskapligt arbete baserat på GallRiks-data
 • Förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på GallRiks-data

Sista dag att nominera är 31 mars 2020.

Här hittar du nomineringsformulär och mer information

Bild1 copy

Professor Lars Enochsson om kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet samt även fördelarna med kirurgisk färdighetsträning i simulatorer. https://vimeo.com/377268319

Lars Enochsson hemsida copy copy

Program samt anmälan till GallRiksdagarna 23 till 24 april, Folkets Hus i Stockholm hittar du under rubriken GALLRIKSDAGARNA.

Sista dag för anmälan är den 20 mars!

Påminnelse att registreringar för 2019 ska vara sparade och klarmarkerade senast den 28:e februari kl. 23.59.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Koordinatorns viktiga uppdrag!

Som lokal koordinator ingår det i uppdraget:

 1. att under året regelbundet kontrollera att klinikens samtliga galloperationer samt ERCP-undersökningar är registrerade i GallRiks.
 2. att göra en slutlig årsöversyn inför rapporteringsdeadline den 28:e februari samt att informera GallRiksansvarig läkare och verksamhetschef om rapporteringsläget.
 3. att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens rapporteringar för 2019 är klarmarkerade.

Listan över publikationer utgående från Gallriks-data är uppdaterad,  https://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/publikationer

Till koordinatorer och ansvariga läkare

 1. Glöm inte att utföra den sista översynen och avstämningen av rapporteringsläget på din enhet inför årsrapportens rapporteringsdeadline den 28 februari.

 2. Skicka även en rapport via mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens samtliga registreringar för 2019 är klarmarkerade.

Efter inrapporteringsdeadline påbörjas arbetet med sammanställning av årsrapportens olika delar. Rapporten kommer att finnas tillgänglig och nedladdningsbar på hemsidan.

Kontakta Nationell koordinator, Gallriks@rjl,se, 076-13 08 77 om oklarheter eller frågor kring ovanstående.

Under perioden 2020-01-06 till 2020-01-12 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Registreringar för 2019 ska vara sparade och klarmarkerade senast den 28:e februari 2020 för att komma med i årsrapporten för 2019.

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Koordinatorns viktiga uppdrag!

Som lokal koordinator ingår det i uppdraget:

 • att under året regelbundet kontrollera att klinikens samtliga galloperationer samt ERCP-undersökningar är registrerade i GallRiks.
 • att göra en slutlig årsöversyn inför rapporteringsdeadline den 28:e februari samt att informera GallRiksansvarig läkare och verksamhetschef om rapporteringsläget.
 • att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när enhetens rapporteringar för 2019 är klarmarkerade.

Det är med stor glädje och stolthet som vi nu fått besked om att GallRiks vid den senaste bedömningen av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) expertgrupp tilldelats Certifieringsnivå 1 för år 2020. Certifieringsnivåerna visar på registrets utveckling och användbarhet och nivå 1 är ett kvitto på det stora engagemang som ni användare och koordinatorer visar och där vi tillsammans utvecklat registret och som gjort att GallRiks nu anses vara ett av de bästa kvalitetsregistren i Sverige.
Här nedan ser ni expertgruppens motivering:

Motivering

”Gallriks har hög anslutnings- och täckningsgrad. Registret används på ett föredömligt sätt inom specialiteten för förbättring av vården och för att skapa ny kunskap. Öppen redovisning finns med tre indikatorer och utmärkt årsrapport.Gallriks utvecklas väl, registret har en god redovisning i årsrapporten samt rapporterar i Vården i siffror. Utvecklingsarbetet med att söka relevant PROM är tillfyllest för certifieringsnivå 1.
Gallriks har ansökt om höjd certifieringsnivå till nivå 1, vilket beviljas.”

kula kula kula

Tack för fina insatser och ett gott registersamarbete under 2019!

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och fortsatt utvecklande GallRiks-År

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

För GallRiks styrgrupp

Lars Enochsson
Registerhållare                                   

Nyhetsbrev December 2019

Till GallRiksdagarna den 23 till 24 april 2020 kommer vi att dela ut 2 stipendier som omfattar deltagande på våra inspirations- och utbildningsdagar, boende samt medverkan på socialt program.

Krav

 • ST-läkare
 • Max en ST-läkare från en och samma klinik
 • Intyg från huvudman att man får åka
 • Anmälan till GallRiksdagarna på GallRiks hemsida

Frivilligt
För den som önskar finns möjligheten att få utrymme i programmet på cirka 10 till 15 minuter för att presentera något som har med gallkirurgi eller ERCP att göra, t.ex. hur utbildning inom detta område är organiserat på den egna kliniken.

Ansökan och urval
Ansökan skickas via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 7 februari,
märkt med Stipendiumansökan för ST-läkare och skall innehålla:

 • Kontaktuppgifter (namn samt telefonnummer)
 • Klinik/sjukhus
 • Godkännande från huvudman
 • Om man önskar tid i programmet och vad som ska presenteras

Urval sker genom lottdragning och information om vilka som fått stipendiet kommer att meddelas senast 15 februari.

Välkomna till våra GallRIKSDAGAR - inspirations- och utbildningsdagar inom gallkirurgi, 23 till 24 april 2020, Folkets Hus i Stockholm.

Preliminärt program är sammanställt Program GallRiksdagarna 2020

Detaljerat program med aktuella hålltider samt anmälningsformulär kommer inom kort att vara tillgängligt på hemsidan under fliken GALLRIKSDAGARNA.

Vi ser fram emot ditt deltagande och innehållsrika dagar!

 

Runda Bordsmöte för registerhållare och kontaktpersoner 10 mars 2020, Stockholm

Runda Bordsmöte för registerhållare och kontaktpersoner

Styrgruppsmöte

Bakgrund

Sedan 2006 har SF-36 administrerats före och efter gallstenskirurgi på några utvalda enheter i GallRiks. Detta har visat att det går att inkorporera PROM (Patient Reported Outcome Measures) i GallRiks, men SF-36 har flera begränsningar som gör att vi behöver hitta ett annat instrument.

För att några säkra slutsatser ska kunna dras av kirurgins inverkan på livskvaliteten krävs en tillräckligt hög täckning.Med tanke på de insatser som en registrering av SF-36 både före och efter operationen innebär har det hittills inte varit GallRiks ambition att uppnå en fullständig täckningsgrad över hela landet. Istället har registreringen genomförts som ett pilotprojekt på ett antal utvalda enheter med kapacitet att hantera de utskick som krävs för att uppnå en rimlig täckningsgrad för elektiva operationer. Ett annat problem med SF-36 är att det inte är tillräckligt specifikt för att fånga upp den inverkan på de gallstensrelaterade symptom som kirurgin syftar till att eliminera.

I GallRiks finns behov av PROM/PREM-formulär för uppföljning av patienter som genomgår kolecystektomi. Förutsättningarna för postoperativt utskick (elektroniskt och/eller per post) är relativt goda eftersom det kan göras centralt och det finns ekonomiskt utrymme i GallRiks för det ändamålet. Det är dock svårare att organisera preoperativa utskick. PROM som förutsätter jämförelse mellan utfall pre- och postoperativt kan därför bara genomföras på utvalda enheter där förutsättningar för detta finns.

Arbetet med att utveckla PROM har vi gjort i samarbete med John Chaplin, psykolog i Göteborg, Simon Pålsson, ST-läkare i Göteborg och Registercentrum Syd.

bild Linda Lundgren copy Genomgående har studierna
baserats på data från GallRiks
och jag vill passa på att tacka
alla hjälpsamma och kompetenta
GallRiks-koordinatorer som genom
åren bistått mig i datainsamlingen.

Stort tack!
Linda Lundgren
 
framsida bok 3

 Linda Lundgren disputerade den 27 september 2019, Linköpings Universitet

Titel på avhandling: Incidental gallbladder cancer. Incidence, predictors, management and outcome in a Swedish population.

Kolecystektomi är en av de vanligaste operationerna i Sverige. Incidentell gallblåsecancer är ett oväntat fynd av cancer i gallblåsan när kolecystektomin utförs på grund av gallstensrelaterade problem utan misstanke på malignitet preoperativt. Det finns inga tydliga rutiner i Sverige idag gällande när eller om gallblåsan ska skickas för histologisk undersökning. Prognosen för gallblåsecancer påverkas av tumörstadiet och vilken behandling som ges.

Övergripande mål för avhandlingen var att studera om rutinmässig histologi av gallblåsan har kliniskt och hälsoekonomiskt värde, om det finns faktorer med ökad risk för incidentell gallblåsecancer vid en galloperation samt att studera handläggning och utfallet av behandling av patienter med incidentell gallblåsecancer i Sverige.

Baserat på data utgående från GallRiks har studierna visat att sjukhus med >75 procent histologi av gallblåsan hittade fler patienter med incidentell gallblåsecancer jämfört sjukhus med ≤25 procent histologi. Riskfaktorer för gallblåsecancer verkade påverka vilka gallblåsor som skickades för vävnadsprov vid sjukhus med hög selektion för histologi av gallblåsan.

Incidentell gallblåsecancer var vanligare vid högre ålder, hos kvinnor samt vid genomgången inflammation av gallblåsan. Även förekomst av ikterus utan akut kolecystit, samt akut kolecystit utan ikterus, var vanligare hos patienter med incidentell gallblåsecancer. En riskmodell förbättrades genom att lägga till peroperativ makroskopisk bedömning av gallblåsan.

Patienter med tumörstadierna pT2 och pT3, som genomgått utvidgad resektion, där en del av levern och närliggande lymfkörtlar togs bort, överlevde längre än de som endast genomgick kolecystektomi. Förekomst av kvarvarande tumörvävnad vid utvidgad resektion gav sämre överlevnad.

Hälsoekonomisk analys visade, att rutinmässig histologi, jämfört med selektivt som vi gör idag, skulle det innebära en större kostnad utan någon större överlevnadsvinst. Ett standardiserat, selektivt förfarande av histologi av gallblåsan vid galloperation på benign indikation bör eftersträvas.

I tidningen SVENSK KIRURGI nummer 4/2019 finns att läsa om GallRiksdagarna den 9 till 10 maj i Stockholm. Referatet är sammanstält av Kaveh Khodakaram och Johannes Fellinger, båda från GallRiks styrgrupp.
referat

Välkomna till nästa års GallRiksdagar i Stockholm!
Datum är fastställt till 23 - 24 april och programplanering pågår för fullt, save the date!  

I år var det tredje året som vi medverkade i monterutställningen på Kirurgveckan. Vi tackar Norrköping för en trevlig och väl arrangerad vecka som gav oss många värdefulla möten med våra användare. Under veckan passade även styrgruppen på att sammanträda. Protokollen från våra styrgruppsmöten finns att ta del utav på hemsidan.

reghållare
Nationell koordinator Lise-Lott Prebner och registerhållare Lars Enochsson

Vi är glada för alla besök i vår monter och för alla tävlingssugna som kom förbi för att testa sina gall- och ERCP-kunskaper i vårt specialdesignade quiz och sist, men inte minst för de synpunkter och förbättringsförslag som vi fångade upp kring registrets inmatningsformulär, variabler och våra olika utdatafunktioner m.m.

Vi visade även filmer i vår monter producerade av Lars-Göran Larsson, ett uppskattat inslag.

 • Liten sekvens som visar hur lätt det är att registrera online
 • Utdrag från en akut kolecystit där operatören använder ljudupptagning och opererar med ST-läkare
 • Transgastrik ERCP på tidigare LGBP-patient (laparoskopisk gastric byepass)
 • Fundus first
 • Harmonic från pouch och upp
 • En samling med iatrogena koledokusskador
 • Operationstips kronisk kolecystit
 • ST-demo lap-galla med hook

besökare 
Många trevliga och glada besökare under veckan i vår monter

uppsala
Vinnare av Guldgallan 2019, Patrick Eriksson, Olof Persson
Eva-Lena Syrén, ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala

jan
Jan Adolfsson från SBU fanns på plats under måndagen

anna
Styrgruppsledamot Anna Eriksson i samtal med kollegor       

 llpquizvinnare
Kom och tävla - Intresset var stort för vårt Gall-Quiz som innehöll många och kluriga frågor kring gallkirurgi, ERCP och registret

jö
Johanna Österberg, ordförande i GallRiks - SIKT/SFÖAK Kartläggning av gallvägarna vid gallstenskirurgi

hildur
Hildur Thorarinsdottir, styrgruppsledamot i GallRiks, KIRUB - Vetenskapligt battle

 

%MCEPASTEBIN%
uppsala

Nu finns årsrapporten för 2018 att ta del utav.

Läs mer eller ladda ner den - Årsrapport 2018

Nu har vi 36 publikationer utgående från GallRiks-data!

Önskar du göra reklam för din kommande GallRiks-presentation finns möjligheten att anmäla din publikation via länken Anmälan publikation

Vår referenslista för GallRiks-publikationer är uppdaterad, se Publikationer.

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK