Frågor och svar

Vi önskar en ständig utveckling av kvalitetsregistret GallRiks där du som användare är en viktig del och kan påverka!

Har du en fråga eller synpunkt, både positiv eller negativ kontakta oss via formuläret Dina frågor.

Inkomna synpunkter kommer vi sedan att beakta i samband med förändringar i registret och inkomna frågor och svar publiceras nedan.

Frågor och svar gäller endast sjukvårdspersonal som är Gallriksanvändare och inte privatpersoner med medicinska frågor.

Har du en medicinsk fråga som rör din egen hälsa vänligen vänd dig till sjukvårdsrådgivningen där du bor. 

Gör så här?

  • Klicka på rubriken Dina frågor under Frågor och svar
  • Du kommer då till ett formulär där du fyller i din fråga eller synpunkt
  • Jag kommer sedan att besvara din fråga så snart jag kan
  • Vanliga frågor och svar kring registrering och hantering av registret kommer även att publiceras nedan.

 

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sökning FAQ

I ERCP-formuläret registreras avbruten eller misslyckad ERCP under rubriken Undersökningen genomförs som planerat. Denna rubrik ligger efter rubriken Farmaka i formuläret och har tre underliggande rubriker med alternativ att svara på.

1. Kunde undersökningen genomföras som planerat – med svarsalternativ JA eller Nej

Vid svar Nej kommer det fram en följdfråga:

2. Fick undersökningen avbrytas – med svarsalternativ – Nej, Avbruten före kanylering, Avbruten efter kanylering

Väljer man alternativet avbruten före kanylering släcks en del variabler ner som är inte aktuella att svara på.

Den sista rubriken under detta avsnitt som ska fyllas i är:

3. Orsak till avbruten undersökning – med svarsalternativ - Kirurgisk komplikation, Medicinsk komplikation, Orolig patient/bristfällig sedering, Medicinteknisk komplikation

Därefter följer man och registrerar de variabler som finns kvar i formuläret för att sedan som vanligt spara och klarmarkera.