Här samlas metoder och verktyg som kan användas i ett förbättringsarbete.

  • Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.
Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Genombrott.nu

  • Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Den här guiden innehåller råd och tips för kvalitetsregister som vill arbeta med kliniskt förbättringsarbete.

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete