Inför 2019 utvecklades GULDGALLAN och i år delades två guldgallor ut på GallRiksdagarna i Stockholm.

Guldgallan 1a 2019

Projekttitel

”GallRiks registrering av ERCP på sal”

Enhet

ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala

Deltagare

Patrick Eriksson ERCP-assistent/röntgensjuksköterska, Olof Persson
ERCP-assistent/röntgensjuksköterska, Gudrun Berglund GallRiks Koordinator,
Eva-Lena Syrén ERCP/GallRiks-ansvarig läkare

Guldgallan2 2019

Projekttitel

RAK för SF36 GallRiks = Rätt använd kompetens för utlämning och insamling av hälsoenkäten SF36 i samband med gallstensoperation i dagkirurgi.

Enhet

Kirurgsekretariatet Mora lasarett

Deltagare

Anette Sjöberg, GallRikskoordinator vid kirurgkliniken Mora lasarett