Projekttitel

Adherence to international guidelines: current surgical management of mild acute biliary pancreatitis at a county

management of mild acute biliary pancreatitis at a county hospital in Sweden

Enhet

Kirurgkliniken, Region Jönköpings län

Deltagare

Anna Älverdal

Motivering

Vinnande bidrag visade hur noggrann registrering och uppföljning i registret ger värdefull information till klinikens kliniska verksamhet och att noggrant arbete av koordinatorerna visar att GallRiks även påvisar brister i landstingens egen patientdatabas. Arbetet visade värdet av koordinatorernas väl utförda registerarbete.