Kirurgsekretariatet Mora lasarett
  • RAK för SF36 GallRiks = Rätt använd kompetens för utlämning och

           insamling av hälsoenkäten SF36 i samband med gallstensoperation i dagkirurgi.

ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala
  • GallRiks registrering av ERCP på sal