SÄS Borås, endoskopienheten
  • Hur skall vi få POP i topp?
Länssjukhuset Ryhov, kirurgkliniken
  • Följer vi guidelines vid behandling av mild gallstenspankreatit?
Mora lasarett, kirurgkliniken och centraloperation
  • Peroperativ ERCP - kan op-assistenter ersätta endoskopipersonal vid akuta galloperationer?