Inför 2019 utvecklades GULDGALLAN och i år delades två guldgallor ut på GallRiksdagarna i Stockholm.

Guldgallan 1a 2019

Projekttitel

”GallRiks registrering av ERCP på sal”

Enhet

ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala

Deltagare

Patrick Eriksson ERCP-assistent/röntgensjuksköterska, Olof Persson
ERCP-assistent/röntgensjuksköterska, Gudrun Berglund GallRiks Koordinator,
Eva-Lena Syrén ERCP/GallRiks-ansvarig läkare

Guldgallan2 2019

Projekttitel

RAK för SF36 GallRiks = Rätt använd kompetens för utlämning och insamling av hälsoenkäten SF36 i samband med gallstensoperation i dagkirurgi.

Enhet

Kirurgsekretariatet Mora lasarett

Deltagare

Anette Sjöberg, GallRikskoordinator vid kirurgkliniken Mora lasarett

Projekttitel

Adherence to international guidelines: current surgical management of mild acute biliary pancreatitis at a county

management of mild acute biliary pancreatitis at a county hospital in Sweden

Enhet

Kirurgkliniken, Region Jönköpings län

Deltagare

Anna Älverdal

Motivering

Vinnande bidrag visade hur noggrann registrering och uppföljning i registret ger värdefull information till klinikens kliniska verksamhet och att noggrant arbete av koordinatorerna visar att GallRiks även påvisar brister i landstingens egen patientdatabas. Arbetet visade värdet av koordinatorernas väl utförda registerarbete.

Kirurgsekretariatet Mora lasarett
  • RAK för SF36 GallRiks = Rätt använd kompetens för utlämning och

           insamling av hälsoenkäten SF36 i samband med gallstensoperation i dagkirurgi.

ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala
  • GallRiks registrering av ERCP på sal
SÄS Borås, endoskopienheten
  • Hur skall vi få POP i topp?
Länssjukhuset Ryhov, kirurgkliniken
  • Följer vi guidelines vid behandling av mild gallstenspankreatit?
Mora lasarett, kirurgkliniken och centraloperation
  • Peroperativ ERCP - kan op-assistenter ersätta endoskopipersonal vid akuta galloperationer?

Här samlas metoder och verktyg som kan användas i ett förbättringsarbete.

  • Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.
Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Genombrott.nu

  • Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Den här guiden innehåller råd och tips för kvalitetsregister som vill arbeta med kliniskt förbättringsarbete.

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete