Projekt GallRiks

Påverkas risken för interventionskrävande blödning av läkemedel mot trombos vid kolecystectomi?
Gunnar Persson, Jönköping
2009-03-22
2009-03-26
Ja
2009-11-25
2009-11-30
Drn M198-09 EPN Linköping
2009-12-29
Nej
Persson G, Strömberg J, Svennblad B, Sandblom G.

Risk of bleeding associated with use of systemic thromboembolic prophylaxis during laparoscopic cholecystectomy.
Br J Surg. 2012 Jul;99(7):979-86. doi: 10.1002/bjs.8786. Epub 2012 May 24.
Ja
2012-05-31
Peer-reviewed journal
Imp. factor: 4.839
2015-09-20