Projekt GallRiks

Minskar profylaktisk antibiotikabehandling risken för akuta komplikationer efter ERCP - en fortsättningsstudie
Greger Olsson, Ryhov
Urban Arnelo, Karolinska
Björn Törnqvist
Lars Enochsson, Karolinska
2014-01-26
2014-01-28
2014-01-31
Ja
2013-11-06
2014-02-05
Dnr 2011/106-31/4
samt
Nej
Olsson G, Arnelo U, Lundell L, Persson G, Törnqvist B, Enochsson L (2015) The role of antibiotic prophylaxis in routine endoscopic retrograde cholangiopancreatography investigations as assessed prospectively in a nationwide study cohort. Scand J Gastroenterol 50:924–931. doi: 10.3109/00365521.2014.990504
Ja
2012-12-15
Data utlämnat. Publicerat.
2015-09-20