Projekt GallRiks

Vilka faktorer påverkar utfallet av gallstenskirurgi mätt i form av SF-36?
Gabriel Sandblom Huddinge
2008-08-10
2008-10-20
Ja
2009-02-04
Etiskt tillstånd: 2008/43-31/4
maj-08
Nej
Pålsson SH, Rasmussen I, Lundstrom P, Osterberg J, Sandblom G

Registration of Health-Related Quality of Life in a Cohort of Patients Undergoing Cholecystectomy
ISRN Gastroenterology
2011:507389. doi: 10.5402/2011/507389. Epub 2011 Jun 21
Ja
2012-12-15
Peer-reviewed journal
Imp. factor: Ej med i Web of knowledge.

2015-09-20