Projekt GallRiks

Utgör primärscleroserande cholangit en riskfaktor för att utveckla post-ERCP pancreatit?
Erik von Seth, Annika Bergqvist, Lars Enochsson, Urban Arnelo, Karolinska universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin och Kirurgi.
2009-12-18
2009-12-22
2010-01-28
Ja
2010-01-20
2010-03-25
2012-01-26
Nej
von Seth E, Arnelo U, Enochsson L, Bergqvist A.

"Primary Sclerosing Cholangitis Increases the Risk for Pancreatitis after Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography"
Liver Int 2015 35:254–262. doi: 10.1111/liv.12640
Ja
2013-12-21
2015-09-20