Projekt GallRiks

Antibiotika profylax vid akut cholecystectomi.
Kompletteringsstudie.
Gabriel Sandblom, Huddinge
Goona Jaafar
Bodil Svennblad
Gunnar Persson
2009-11-15
2009-11-15
Ja
2009-02-04
2010-03-25
Studien är en komplettering av studie "Påverkar antibiotikaprofylax risken för postoperativa infektiösta komplikationer efter kolecystektomi?".
Dnr: 2009/12-31/4
Nej
Jaafar G, Persson G, Svennblad B, Sandblom G (2014) Outcomes of antibiotic prophylaxis in acute cholecystectomy in a population-based gallstone surgery registry. Br J Surg 101(2):69–73
Ja
2013-12-21
Imp fact: 4.839
2015-09-20