Projekt GallRiks

Regionala skillnader för antibiotika och trombosprofylax.
Gabriel Sandblom, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
2009-11-15
2010-03-25
2009-11-15
2010-03-25
Ja
2009-02-04
2010-03-25
Sjukvårdens beslutsfattande studeras. Kan genomföras utan EPN-prövning.
Dnr: 2009/12-31/4
Nej
Lindhagen L, Darkahi B, Sandblom G, Berglund L

Oklart om publicerad
Ja
2012-12-15
Peer-reviewed journal
Imp. factor: 1.877
2015-09-20