Länkarna nedan leder till instruktionsfilmer för hur man använder Auriculas ordinationssystem.
För att filmerna ska kunna ses måste man ha programmet Flash-Player installerat. Här kan du hämta Flash-Player

 

Filmer  
Inloggning hämta film
Administrationssidor hämta film
Registrera en ny ordinationspatient hämta film
Navigera i patientinformationen hämta film
Hantera lab-värden hämta film
Dosera antikoagulantia hämta film
Elkonvertering hämta film
Hantera brev hämta film
Förmaksflimmerregistret hämta film