Här kommer du till länken för kursinloggningen för Auricula.

Kurs- och övningsmiljön skiljer sig från den skarpa genom att det inte ligger inom Sjunet och hanterar riktiga uppgifter. För att skilja på miljön står det KURS uppe i det vänsta hörnet vid inloggning.

Respektive vårdgivare som nyttjar Auricula erbjuds tillgång till en egen enhet i kursmiljön. För åtkomst till denna krävs att Du måste ha ett specifikt inloggningskonto med lösenord. Detta är INTE det samma som det Du använder i den skarpa miljön. Konto till kursmiljön erhålls i första hand av din lokala förvaltningsorganisation.

Utöver den egna enheten finns det i kursmiljön specifika utbildningssjukhus som laddas med data för att simulera ett dagligt arbete. Åtkomst till dessa erhålls efter beställning från UCR i mån av tillgång. Som regel behöver vi ca 2 veckors framförhållning, i huvudsak är dessa reserverade för organiserad utbildning.


OBS!

Kursmiljön töms på data varje natt, varför alla simulerade patientuppgifter som läggs in kommer att raderas.

 

>> Gå till kursmiljön <<