I princip fungerar tjänsten som följande idag.

 eBREV flode Small

 

 

Brev skickas in till Strålfors/Posten från Auricula. Brev som skickas in efter 17:30 kommer inte att komma med i dagens produktion utan kommer att köas upp inför nästa kommande vardag. Strålfors/Posten tar emot och verifierar att det inte är något fel med filen. Därefter lämnas brevet till produktion som ansvara för att trycka och kuvertera brevet. När brevet är kuverterat och klart så lämnas det till Posten distribution som ansvarar för utdelningen av breven.

Idag kan det uppstå störningar i flödet genom att bl.a.

1. Strålfors/Posten inte hinner verifiera att breven är OK. Detta medför att X brev kan försenas till dagen efter.

2. Under själva produktionen kan det även uppstå problem som föranleder att breven inte når distribution.

3. I den nuvarande lösningen kommer även brev som skickats in av användaren efter 17:30 att loggas som sena trots att dessa i praktiken skickats för sent för att komma med i kvällens produktion. I en kommande uppdatering kommer detta att korrigeras så att brev som skickats för sent INTE kommer att loggas som sena samma dag.

De brev som sedan når distribution och Posten har vi inte kontroll över. Detta är i princip det samma som att lämna in brevet vid sorteringscentralen. Brev kan bli försenade på grund av ytter omständigheter som väder eller att brevbäraren delar ut breven fel.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK