eBREV

1) Hur är tjänsten uppbyggd idag?

I princip fungerar tjänsten som följande idag.

 eBREV flode Small

 

 

Brev skickas in till Strålfors/Posten från Auricula. Brev som skickas in efter 17:30 kommer inte att komma med i dagens produktion utan kommer att köas upp inför nästa kommande vardag. Strålfors/Posten tar emot och verifierar att det inte är något fel med filen. Därefter lämnas brevet till produktion som ansvara för att trycka och kuvertera brevet. När brevet är kuverterat och klart så lämnas det till Posten distribution som ansvarar för utdelningen av breven.

Idag kan det uppstå störningar i flödet genom att bl.a.

1. Strålfors/Posten inte hinner verifiera att breven är OK. Detta medför att X brev kan försenas till dagen efter.

2. Under själva produktionen kan det även uppstå problem som föranleder att breven inte når distribution.

3. I den nuvarande lösningen kommer även brev som skickats in av användaren efter 17:30 att loggas som sena trots att dessa i praktiken skickats för sent för att komma med i kvällens produktion. I en kommande uppdatering kommer detta att korrigeras så att brev som skickats för sent INTE kommer att loggas som sena samma dag.

De brev som sedan når distribution och Posten har vi inte kontroll över. Detta är i princip det samma som att lämna in brevet vid sorteringscentralen. Brev kan bli försenade på grund av ytter omständigheter som väder eller att brevbäraren delar ut breven fel.

2) Vad kan/behöver vi göra vid vårdeneheten?

  1. Möjligheten att logga sena brev måste aktiveras.

  2. Alla brev som rapporteras som sena måste loggas med den inbyggda funktionen för att vi skall kunna följa upp dessa. Loggas breven inte som sena så är de i praktiken inte sena i Postens ögon för de kan inte felsöka på vår återkoppling att X brev blivit sena. Vi kan heller inte kräva någon ersättning från Posten. Det är viktigt att brev som är sena loggas som sena annars kan vi uppleva vi att denna del av tjänsten fungerar trots att den inte gör det.

  3. Brev som av någon anledning returneras till Er behöver vi erhålla en kopia av tillsammans med en beskrivning av när de kom tillbaka och er bedömning av orsak (om möjligt).

  4. Erhåller en patient felaktiga uppgifter i ett brev vill vi likaså erhålla en kopia av detta för att kunna möjliggöra en korrekt felsökning.

Notera att de flesta av inställningar för hur eBREV skall hanteras behöver aktiveras av en lokal/Regional koordinator. Se inställningar som behöver göras för beskrivning av möjliga inställningar kring hanteringen av eBREV.

3) Brev som behöver skickas tillbaka till UCR skall skickas till...

Brev som av någon anleddning skall skickas tillbaka till UCR skickas...

Med vanlig post till...

Stefan Thunberg
Project Manager/ Koordinator
Uppsala Clinical Research Center
University Hospital
Dag Hammarskjöldsväg 50A, Uppsala Science Park
SE-751 85 Uppsala, Sweden


Underlättar det för er att scana en kopia av brevet och skicka detta elektroniskt har vi även en krypterad tjänst som ni kan använda. Om ni önskar nyttja den för att skicka tillbaka kopior av brev kontakta Auricula via Auricula support på Auriculas hemsida.