I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. Ett E-tjänstekort är en fysisk och elektronisk id-handling som kan nyttjas för stark autentisering av din användares identitet. Direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister måste föregås av stark autentisering.

Information om e-tjänstekort, aktivering, inloggning och felsökning, läs mer

 

 

SITHS STATUS

Vi kan idag konstatera att över 90 % av alla deltagande vårdenheter uppfyller dessa krav (Bilden nedan innehåller aktuell statistik). Målsättningen har varit att alla vårdenheter måste använda stark autentisering innan årsskiftet. Den utlovade inventeringen har gett resultat. Idag kvarstår en handfull enheter  som ännu inte kräver detta vid inloggning.

Vi siktar nu på att innan utgången av vecka 51 så kommer de enheter som ännu inte aktiverat stödet för stark autentisering att aktiveras.

 

SITHS_status

  

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK