finns nu publicerad under menyn /kvalitetsregister/dokument/förmaksflimmerregister/Manual AURICULA förmaksflimmer 1.0.2