Till denna kategori hör ärenden som inte passade in i några av de övriga kategorierna.

Beroende på ärendets beskrivning så kommer antingen supporten att hantera ärendet omgående alternativt skicka det vidare till Auricula förvaltningen.