Om Du gjort något som gör att en registrering/inmatning blivit felaktig och Du inte vet hur du skall korrigera detta så är det bäst att omgående kontakta supporten. Att själv försöka lösa problemet fastän Du inte är helt säker på hur kan medföra en risk för att data blir mer korrupt.


Support organisationen kommer antingen att lämna ett svar som beskriver hur användaren skall agera alternativt vidare befordra ärendet till en expert användare i Auricula förvaltningen som får överta ansvaret att svara användaren.

Ärendet kommer att avslutas i och med hanteringen.