Ärende av typen ”Detta fungerar mindre bra…” signalerar att en förändring till systemet önskas. Det är något som kan göras bättre. Med fördel innehåller ärendet en beskrivning av ett alternativt lösningsförslag. Varför fungerar inte den aktuella lösningen? Hur vill ni att den skall fungera?

Denna typ av ärenden kommer att vidarebefordras av support organisationen till någon i Auricula förvaltningen. Ärendet kommer därefter att avslutas i och med hanteringen.

Auricula förvaltningen kommer att logga dessa ärenden som synpunkter eller önskemål - i listan över ändrings eller förbättringsförslag. Vid behov kan Du komma att kontaktas.