Erhåller vi en fråga av typen/kategorin ”Hur gör jag…” så signalerar detta att användaren behöver hjälp med handhavandet av systemet.

Support organisationen kommer att lämna ett svar som beskriver hur användaren skall göra alternativt, i fall frågan är komplex, så kommer den att vidarebefordras till en expertanvändare i Auricula förvaltningen, som kommer att svara användaren och då kan det vara att svaret dröjer något längre. Vår målsättning är dock att hantera alla frågor så snart som möjligt och utifrån aktuell prioritering. 

Ärendet kommer att avslutas i och med hanteringen.