Använd inte Auricula suppporten för ärenden som berör eBREV som är sena eller kommit bort. För att kunna effektivisera hanteringen av uteblivna eller sena eBREV finns ett inbyggt stöd i Auricula systemet som vi önskar att ni nyttjar.

 

Genom att, i Auricula systemet, logga brevet som sent eller uteblivet, från doseringssidan, så har vi möjligheten att i detalj följa upp alla eBREV som loggats och informera Posten.


Vi bevakar alla enskilda eBREV som loggas som sena av användarna och Posten. På så viss kan vi erhålla en korrekt och aktuell bild för varje enkilt brev som skapats. I de fall vi får indikationer om störningar från er så informerar vi Posten omgående och efterlysser en felsökning och återkoppling för de berörda breven. Posten behöver veta exakt vilka eBREV som skall felsökas och denna information erhålls via de ID som loggas vid inrapportering av eBREV genom den inbyggda funtkionen.

I de fall ett ärenden om eBREV skapas via Supporten så kommer de att vidarebefordras till någon i Auricula förvaltningen för kännedom. Vi kommer att ha svårt att fullfölja en felsökning mot Posten då alla information inte kommer att finnas. Därefter kommer ärendet att avslutas i och med hanteringen.