Gällande SITHS kort så har UCR ingen support för dessa. UCR tillhandahåller en tjänst, i de register som vi förvaltar, som nyttjar SITHS kort för stark autentisering av användarnas åtkomst till registren. Vi har en länk som samlar tillgänglig information kring SITHS kort och dess användning i register som UCR förvaltar, se mer information kring SITHS kort, generellt.


Är det första gången som du loggar in i Auricula med ditt SITHS kort behöver du följa instruktionerna för hur du skall aktivera ditt e-tjänstekort för inloggning i registret.

 

Upplever du att det är problem med just ditt SITHS kort och din inloggning till Auricula vill vi att du i första hand felsöker med hjälp av följande felsökningstips, SITHS hjälp. Med dessa tips skall Du kunna diagnostisera vart felet ligger.

Säkerställ att ditt SITHS kort inte blivit "låst" i registret. Detta framgå av det felmeddelanden som visas vid inloggnings försök.