AURICULA

register för

 Atrialt flimmer och Antikoagulation

Auricula är ett kvalitetsregister och ett beslutsstöd.  

Det Nationellt kvalitetsregister Auricula används för att, samla information om patienter som behandlas för indikationen förmaksflimmer (Atrialt flimmer) och patienter som behandlas med Antikoagulantia, blodproppsförebyggande medicinering oavsett indikation.

Beslutsstödet Auricula erbjuder doseringsstöd och/eller uppföljning av blodproppsförebyggande medicinering oavsett indikation, och används inom vården. Auricula består således av tre olika delarna som kan samspela med varandra.

 
Auricula är ett Nationellt kvalitetsregister för patienter med förmaksflimmer (Atrialt flimmer) och Antikoagulation, blodproppsförebyggande medicinering oavsett indikation. Auricula erbjuder även ett doseringsstöd för blodproppsförebyggande medicinering. Auricula består således av tre olika delarna som kan samspela med varandra..

I Sverige är förmaksflimmer den vanligaste förekommande arytmin och finns hos ca 1 % av befolkning 70, dvs. ca 150,000 personer. Idag tas ca 2 miljoner PK(INR)-prover som bas för lika många Waranordinationer/år, där 1-1.5 miljoner är för patienter med förmaksflimmer. Den omfattande och snabba utvecklingen av farmakologisk och icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid förmaksflimmer föranleder behovet av att kunna följa upp och utvärdera dessa. Samtidigt måste säkerheten hos befintliga metoder följas upp. Auricula kan tillmötesgå dessa behov..

Det pågår en snabb utveckling av farmakologisk och icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid förmaksflimmer, såsom nya blodproppshämmande läkemedel, nya rytm- och frekvensreglerande samt blodtryckssänkande läkemedel, kateterablation, pacemakerbehandling och kirurgiska behandlingsformer.

Metodernas resultat förbättras snabbt och allt fler patienter kommer att bli föremål för dessa behandlingar under de närmaste åren. Registret bistår att kartlägga förekomst, diagnostik, behandling, sjukdomsförlopp och konsekvenser av förmaksflimmer och kommer därigenom att kunna bidra till att förbättra och modernisera behandling och påvisa patientnyttan av sådana förändringar.

Registret kommer att kunna följa nyttjandet av nya och befintliga antikoagulantia för att i förlängningen bistå med att förbättra och öka säkerheten av den blodproppshämmande behandlingen. Bl. a. genom att ge ett förbättrat stöd för styrning av behandlingen avseende såväl blodproppsförebyggande effekter som biverkningar av behandlingen.

Ladda ner övergripande beskrivning

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK