Fråga:
Om ABC-stroke score visar låg strokerisk och därmed rekommendationen "ingen antikoagulantion", hur ska man veta när patienten - endast pga sin ålder - i sinom tid får såpass hög risk att den hamnar över tröskelvärdet och då kvalificerar sig för antikoagulantiabehandling? Ska man beräkna ABC-score varje år?

Svar:
Ålder är bara en del av underlaget i ABC-scores. För ålder som enskild parameter sker ingen större förändring under studieperioden (max 3,5 år) och därför har vi inte planerat någon ytterligare beräkning av ABC-score under studieperioden. Om studieläkare (eller annan läkare som vårdar patienten) under studietiden bedömer att stroke- eller blödningsrisken påtagligt har förändrats, till exempel om patienten drabbats av en stroke eller allvarlig blödning, kan behandlingen behöva ändras. Det ingår inte heller i detta läge någon ny beräkning av ABC-scores inom studien.

Obs! Glöm inte att registrera igen i AURICULA förmaksflimmer vid läkemedelsändringar.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK