Fråga:
Om ABC-stroke score visar låg strokerisk och därmed rekommendationen "ingen antikoagulantion", hur ska man veta när patienten - endast pga sin ålder - i sinom tid får såpass hög risk att den hamnar över tröskelvärdet och då kvalificerar sig för antikoagulantiabehandling? Ska man beräkna ABC-score varje år?

Svar:
Ålder är bara en del av underlaget i ABC-scores. För ålder som enskild parameter sker ingen större förändring under studieperioden (max 3,5 år) och därför har vi inte planerat någon ytterligare beräkning av ABC-score under studieperioden. Om studieläkare (eller annan läkare som vårdar patienten) under studietiden bedömer att stroke- eller blödningsrisken påtagligt har förändrats, till exempel om patienten drabbats av en stroke eller allvarlig blödning, kan behandlingen behöva ändras. Det ingår inte heller i detta läge någon ny beräkning av ABC-scores inom studien.

Obs! Glöm inte att registrera igen i AURICULA förmaksflimmer vid läkemedelsändringar.