Vanliga frågor

Problem vid inloggning på www.svarsformular.se

Fråga: Patienten kan inte logga in via www.svarsformular.se och registrera ASTA/EQ-5D

Svar: Patienterna kan skriva in sitt personnummer på vilket sätt som helst på hemsidan, alla varianter accepteras. Det går att använda Laptop/Desktop och smartphone vid inloggning. Det ska fungera att logga in via alla stora webbläsare (ex Chrome, Safari och Edge etc) men fungerar sannolikt även via mindre kända webbläsare.

Om varningstexten "farlig webbadress" kommer upp kan det vara på grund av säkerhetsfilter i någon tredjepartsprodukt som tror att webbsidan är farlig (ex ”Telia Säker Surf” eller något liknande), prova då att logga in från en annan enhet.

Kontrollera följande: Är patienten inkluderad korrekt i AURICULA, dvs finns hen med i studievyn.

Har anropet till företaget Nordsoft (som administrerar hemsidan www.svarsformular.se) fungerat, om inte syns en felmarkering i studievyn. Texten ”Aktivering av denna patients ASTA-formulär har misslyckats” visas, man ska då klicka på ”Aktivera svarsformulär”, se 2.11.3 i användarmanualen (Användarmanual)

Om det fortfarande inte fungerar att logga in ber vi kliniken kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för vidare instruktioner och felsökning, obs! skicka inga personnummer via mail.

 

 

 

Genväg till AURICULA förmaksflimmer

Fråga:
Är det lämpligt att spara adressen https://secure.ucr.uu.se/ff  som favorit i sin webbläsare?

Svar:
Om man använder https://secure.ucr.uu.se/ff som favorit i webbläsaren möts man ibland av felmeddelande när man försöker öppna. Det är bättre att spara AURICULAs startsida som favorit, och därifrån kan du enkelt trycka på länken för AURICULA förmaksflimmer uppe till höger.
AURICULAs startsida länkas med https://www.ucr.uu.se/auricula.

Studiedokument

 

Fråga: Var kan jag hitta alla studiedokument?

Svar: Alla dokument som ni kan behöva finns samlat på en hemsida, men endast de personer som arbetar i studien har tillgång dit. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få behörighet.

 

Fråga: Vilka dokument behöver vi klinikanpassa och signera innan studiestart?

Svar: Samtycket, brevmall inför blodprovstagning vid 12 månader och deltagarkortet behöver kliniken komplettera med era kontaktuppgifter. Delegeringslistan (Flik 31) ska signeras av samtliga som ska arbeta i studien och personen ska ha signerat listan innan denne börjar arbeta. Huvudprövaren ska signera: "Signed agreement sidan" som sitter under flik 2 i prövarpärmen.

 

Fråga: Vilka dokument behöver vi fylla i under studiens gång?

Svar: Subject enrolment and identification log (Patientens namn, personnummer och randomiseringsnummer)

 

Fråga: Ska vi fylla i en screeninglogg?

Svar: Screeningloggen skriver monitorn ut från registret (där finns information om randomiseringsnummer, datum för randomisering, vem som har randomiserat, vilken arm patienten randomiserats till).

 

Fråga: Behöver vi dela ut deltagarkorten?

Svar: Ja, dessa kort ska patienten ha med sig vid besök hos läkare så att hen får information om att patienten är med i studien samt kontaktuppgifter till ansvarig läkare.

Ska man beräkna ABC-score varje år?

Fråga:
Om ABC-stroke score visar låg strokerisk och därmed rekommendationen "ingen antikoagulantion", hur ska man veta när patienten - endast pga sin ålder - i sinom tid får såpass hög risk att den hamnar över tröskelvärdet och då kvalificerar sig för antikoagulantiabehandling? Ska man beräkna ABC-score varje år?

Svar:
Ålder är bara en del av underlaget i ABC-scores. För ålder som enskild parameter sker ingen större förändring under studieperioden (max 3,5 år) och därför har vi inte planerat någon ytterligare beräkning av ABC-score under studieperioden. Om studieläkare (eller annan läkare som vårdar patienten) under studietiden bedömer att stroke- eller blödningsrisken påtagligt har förändrats, till exempel om patienten drabbats av en stroke eller allvarlig blödning, kan behandlingen behöva ändras. Det ingår inte heller i detta läge någon ny beräkning av ABC-scores inom studien.

Obs! Glöm inte att registrera igen i AURICULA förmaksflimmer vid läkemedelsändringar.