Fråga: Hur går uppföljningen av biomarkörsubstudieprover vid 12 månader till?

Svar: Ladda ner dokument nr 23 ("Brev inför 12 mån. uppföljning biobank substudie", flik 27 i prövarpärmen) och fyll i era kontaktuppgifter och justera rödmarkeringen, välj det textalternativ som passar er bäst.

Brevet skickas endast ut till de patienter som godkänt deltagande i substudien. Information om vilka patienter det är finner du i samtycket samt om ni har fört över informationen till Subject enrolment and identfication log (Flik 15 i prövarpärmen) så finns det ikryssat där.

Kliniken skickar ut en kallelse till patienten, inga påminnelser behövs. Lab rapporterar sen till studieledningen hur många som varit och lämnat prover. Kliniken får 100kr för varje patient som varit och lämnat prov.