Fråga: Hur går enkätuppföljningen vid 12 månader till? 

Svar: Nordsoft (företaget som ansvarar för enkätuppföljningarna) skickar ett brev till patienterna när 12 månader har passerat sen inklusion. I brevet uppmanas patienten att gå till www.svarsformular.se och fylla i sina EQ 5D 5L och ASTA formulär. Formulären är ett paket, dvs patienten behöver fylla i bägge formulären för att kunna skicka in sina svar.

Om patienten inte har fyllt i dessa uppföljnings-formulär på webben inom 1 år och 30 dagar postar Nordsoft ett nytt påminnelsebrev till patienten med information om www.svarsformular.se men dessutom erbjuds alternativet att svara i pappersform (pappersformulär samt frankerat svarskuvert med Nordsoft som mottagare bifogas i brevet).