Fråga:
Vad menas med annan sjukhusvård som ska registreras efter tre månader?

Svar:
Man ska registrera all sjukhusvård, dvs om patienten varit inlagd på sjukhus oavsett vilken klinik och oberoende av hur länge patienten var inlagd. Besök på akuten eller hjärtmottagning räknas inte som inläggning.