Fråga: Kan man inkludera en patient som har abladerats?

Svar: Enl. exkl kriterie nr 6 ska patienter inte inkuderas när de planeras för ablation. Däremot går det bra att inkludera patienter 3 månader efter en ablation.