Fråga: Varför kan inte en patient med reservnummer eller samordningsnummer vara med i studien?

Svar: De register som används i studien har inte tekniskt stöd för annat än svenskt personnummer.