Fråga: Kan patienter med apodos (dosrullar från apoteket) vara med i studien?

Svar: Nej, vissa NOAK kan inte förvaras i dosrullarna (tex Pradaxa).